VIA Psykomotorikuddannelsen, studerende i bevægelse

Kom til Åbent Hus, og oplev studiemiljøet

VIA Psykomotorikuddannelsen

Professionsbachelor

På Psykomotorikuddannelsen i Randers kommer du til at arbejde med menneskets krop og psyke som dele af den samme helhed. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor du selv inddrages aktivt.

Om psykomotorikuddannelsen

 • Fakta

  Titel: Psykomotorisk terapeut (professionsbachelor i psykomotorik)

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: September og februar

  Uddannelsesbyer: Randers

  Praktiksteder: Private og offentlige virksomheder. Fx Vestas, Randers Sundhedscenter og Folkeskolen. Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet.

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning:

  Læs mere:

 • Optagelse

  På VIA Psykomotorikuddannelsen optager vi udelukkende studerende gennem kvote 2. Det gør vi, fordi vi lægger stor vægt på dine erfaringer og menneskelige kvalifikationer.

  Dit ansøgningsskema skal vedlægges en separat motiveret ansøgning, og du skal til en individuel adgangsgivende samtale.

  Vi inviterer kun til samtale, hvis du har vedlagt en motiveret ansøgning, så den er vigtig.
  Læs hvad motivationsbeskrivelsen skal indeholde

  Se tips til en motiveret ansøgning

  Adgangsgivende samtale

  Vi afholder adgangsgivende samtaler i uge 17 til og med uge 23 hvert år. 
  Adgangskravet er en fysisk samtale, medmindre du er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne eller arbejder i udlandet i mindst et halvt år. 

  Studiestart

  VIA Psykomotorikuddannelsen i Randers har studiestart i september og februar.

  Ansøgningsfrist

  15. marts kl. 12.00.

  Dokumenterede aktiviteter, der kan indgå i ansøgningen:

  Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse:

  • Erhvervserfaring, eksempelvis inden for sundheds -og omsorgsarbejde, pædagogisk arbejde eller kontor- og servicearbejde, herunder også værnepligtstjeneste og som veteran fra Forsvaret. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx FIF-kurser)
  • Højskoleophold skal være af minimum 4 måneders varighed og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.
  • Udlandsophold af minimum 4 måneders varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold, eller hvis du har været udvekslingsstuderende eller veteran fra Forsvaret.
  • Deltagelse i psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre aktiviteter inden for krop-psyke sammenhæng, fx yoga, massage, kropsterapi, mindfulness, fitness m.v.

  Ud over det adgangsgivende grundlag lægger vi i den samlede vurdering vægt på følgende:

  • Relevante refleksioner ift. uddannelsen og professionen
  • Selvindsigt, robusthed og kommunikationsevne 
  • Erfaringer med psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre aktiviteter inden for krop-psyke sammenhænge
  • Anden relevant uddannelse og erhvervserfaring 
  • Studierelevant fritidsbeskæftigelse
  • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold

  Læs om adgangskravene for ansøgning gennem kvote 2
  Læs om mulighederne og reglerne for at søge merit

  Prøv selv en psykomotorisk behandling

  Vi anbefaler, at du prøver mindst én psykomotorisk behandling eller deltager i kursus om psykomotorik, inden du søger optagelse. Så kan du bedre vurdere om Psykomotorikuddannelsen er det rette studie for dig.

  Danske Psykomotoriske Terapeuters (DAP) hjemmeside finder du en liste over behandlere, som du kan kontakte.

  Tag et kvalificerende kursus på Odder Højskole

  Psykomotorikuddannelsen i VIA samarbejder med Odder Højskole omkring studierelevante højskoleophold. Du kan f.eks. tage et forløb på 4 måneder, en uges sommerkursus, et weekendkursus eller et dagskursus. Alle kurser inkluderer undervisning af psykomotorisk terapeut, og de er med til at øge din mulighed for optagelse på Psykomotorikuddannelsen.

  Se udbuddet af aktuelle kurser på Odder Højskoles hjemmeside

  Regler for ansøgning og optagelse

  Husk at du kun kan søge ind på psykomotorikuddannelsen i kvote 2. Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse de generelle regler for ansøgning og optagelse i VIA. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  VIA Psykomotorikuddannelsen består af 7 semestre, hvor du kombinerer teori og praktik.

  Du har sikkert oplevet den gode følelse i kroppen og det psykiske overskud, der føles efter fysiske aktiviteter, som for eksempel en god travetur eller sport.

  Og det er netop den sammenhæng, der er mellem velværet i kroppen og det psykiske overskud, som er afsættet for psykomotorik og afspændingspædagogik.

  Omvendt kender du sikkert også til, at smerter i kroppen er lig med dårligt humør. Det tærer på kræfterne, og nogle bliver ligefrem nedtrykte over ikke at kunne det samme som normalt.

  Hent brochure om VIA Psykomotorikuddannelsen (pdf)

  Psykomotoriske terapeuter arbejder med koblingen

  Når vi er stressede eller kroppen er i ubalance, så udsættes kroppen for en kemisk reaktion, der har betydning for den psykiske tilstand.

  Kroppen er hele tiden underlagt sindsstemningen. Spændingerne i musklerne ændrer sig alt efter, om vi er friske og oplagte eller trætte og udkørte. Om du for eksempel er glad, vred eller trist.

  Og det er netop den kobling mellem krop og psyke, som psykomotoriske terapeuter bevidstgør.

  Læs om fagets historie

  På VIA Psykomotorikuddannelsen får du bl.a. undervisning i:

  1. De sundhedsvidenskabelige fag
   • Psykomotorisk behandling
   • Psykomotorisk undervisning
   • Psykomotorisk fysisk træning
   • Bevægelsesudvikling
   • Psykomotorisk specialisering
   • Sygdomslære
   • Psykiatrisk sygdomslære
   • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
   • Entreprenørskab, organisation og ledelse 
  2. De naturvidenskabelige fag
   • Anatomi
   • Fysiologi
  3. De humanistiske fag
   • Psykologi
   • Pædagogik
  4. De samfundsvidenskabelige fag
   • Samfundsfag
   • Videnskabsteori

  Du afslutter Psykomotorikuddannelsen med at skrive bachelorprojekt

  Et halvt års praktik

  I løbet af VIA Psykomotorikuddannelsen skal du i praktik tre gange. Sammenlagt udgør perioderne et halvt år af uddannelsen.

  Læs mere om de enkelte semestre

  I løbet af VIA Psykomotorikuddannelsen indgår du i tværfagligt samarbejde med studerende fra sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen på Campus Randers.

  Se video om livet som studerende på VIA Psykomotorikuddannelsen

  Læs mere om studieaktiviteter

  Se studieordning (pdf)

 • Praktik

  Når du er optaget, garanterer vi for dine praktikpladser. Du kan fx komme i praktik i en børnehave, på et ældrecenter eller i en privat virksomhed.

  I løbet af VIA Psykomotorikuddannelsen skal du i praktik tre gange. Sammenlagt udgør perioderne et halvt år af uddannelsen.

  Nogle af praktikstederne har vi etableret for dig. Andre klæder vi dig på til at finde selv, fordi vi oplever, at det er en god øvelse for dig i forhold til at skaffe et job, når du er færdiguddannet psykomotorisk terapeut.

  Du arbejder praktisk med faget under praktikperioderne og skaber derved sammenhæng mellem din teoretiske og praktiske viden. Samtidig får du chancen for at få erfaringer med arbejdet som psykomotorisk terapeut i virkeligheden.

  Du kan fx komme i praktik hos:

  • Randers Regnskov
  • Det Jyske Musikkonservatorium
  • Vestjyllands Højskole
  • Tirsdalens skole
  • Sundhedscenter Randers
  • Randers Krisecenter
  • Innovation Randers A/S
  • Jomfru Ane Teatret
  • En lang rækker kommuner i region Midtjylland

  Praktik i udlandet

  På VIA Psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at tage til udlandet i praktik, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står naturligvis gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik på fx:

  • Højskole i Tanzania
  • Mammaforum i Sverige
  • NGO organisation i Timor-Leste
  • Institution for handicappede i Skotland
 • Job og karriere

  Som færdiguddannet psykomotorisk terapeut finder du typisk arbejde inden for sundhedsfremme, forebyggelse, undervisning, behandling og rehabilitering.

  Som psykomotorisk terapeut kan du arbejde med forskellige målgrupper og have mange jobfunktioner.

  Du kan for eksempel blive underviser eller konsulent inden for ergonomi og arbejdsmiljø, sundhed og træning, eller du kan arbejde inden for motorik- og handicapområdet eller i psykiatrien.

  Desuden vælger en del psykomotoriske terapeuter at blive selvstændige og starte egen virksomhed. Enten fuldtid eller ved siden af deltidsansættelse andre steder.

  Tidligere studerende har bl.a. fået job i:

  • Børnehave, Aarhus Kommune
  • Falck Healthcare
  • Misbrugscenter, Aarhus
  • Smerteklinik, Viborg Kommune
  • Aarhus Social- og Sundhedsskole
  • Ældreområdet, Randers Kommune
  • Trivselskonsulent, Randers Kommune

  Efter- og videreuddannelser for psykomotoriske terapeuter

  Har du en professionsbachelor i psykomotorik, har du samtidig direkte adgang til visse af de pædagogiske kandidatuddannelser, der udbydes af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet.

  Master- og diplomuddannelser

  Master- og diplomuddannelserne er 2-årige studier på deltid. Optagelse kræver to års relevant erhvervserfaring inden for det område, du vil studere. 

  Se VIAs udbud af efter- og videreuddannelse inden for Sundhed og Omsorg

 • Internationale muligheder

  Schweiz, Portugal eller Tanzania? Som studerende på VIA Psykomotorikuddannelsen har du chancen for at komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  Hvis du vil til udlandet i løbet af din studietid på VIA Psykomotorikuddannelsen, er der mulighed for både praktikforløb og deciderede studieophold i Europa samt sommerskole.

  Studieophold i udlandet

  Studieophold varer typisk tre til seks måneder og kan finde sted under det europæiske Erasmus-samarbejde.

  VIA Psykomotorikuddannelsen har samarbejdsaftaler med en række universiteter og professionshøjskoler i Europa. Vi kan derfor tilbyde dig at tage på udvekslingsophold i:

  • Holland
  • Schweiz
  • Portugal
  • Frankrig

  Praktik i udlandet

  På VIA Psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at tage til udlandet i praktik, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står naturligvis gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik i fx:

  • Tanzania
  • Sverige
  • Brasilien
  • Frankrig
  • USA
  • Skotland
  • Timor-Leste

  VIA Health Summer School

  Hver sommer tilbyder VIA University College forskellige sommerskoler for studerende. Læs om VIA Health Summer School

   
  Europæisk sommerskole for psykomotorikstuderende

  VIA Psykomotorikuddannelsen arrangerer hvert år sommerskole i samarbejde med fem europæiske universiteter. Her får du mulighed for at arbejde både teoretisk og praktisk i workshops med psykomotorikstuderende fra andre lande.
  Læs om sommerskolen

  Er du ikke tilmeldt sommerskolen,  og er du studerende eller uddannet psykomotorisk terapeut, har du mulighed for at deltage i Open Classes den 24. august 2017 på Campus Randers. Se program og tilmeld dig (pdf)

  Studenterakademi i Europa

  Europæisk Forum for Psykomotorik arrangerer hvert år et Studenterakademi. Studenterakademiet giver dig en enestående chance for at møde og udveksle erfaringer med psykomotorikstuderende fra andre lande i Europa.

  Læs mere om Studenterakademi

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på gribverden.dk

 • Studieliv

  På VIA Psykomotorikuddannelsen får du adgang til moderne bevægelsessale på Campus Randers. Og du kan deltage i fredagscafé, sports- og faglige arrangementer samt fester på tværs af uddannelser.

  På VIA Psykomotorikuddannelsen ønsker vi, at alle studerende kommer godt gennem studiet. Derfor har vi blandt andet et velfungerende Studieråd, vi gennemfører løbende evalueringer og går i dialog med de studerende om, hvad der rører sig på uddannelsen. Vi har også ansat mentorer og studenterstudievejledere, og vi tilbyder eksamenstræning og igangsætter klassemøder.
  Læs mere om De Studerendes Råd

  Tværfagligt studiemiljø

  Psykomotorikuddannelsen deler adresse med Sygeplejerske- og Pædagoguddannelsen på VIA Campus Randers, hvilket giver optimale muligheder for samarbejde på tværs af uddannelser. Både fagligt og socialt har studerende fra de tre uddannelser glæde af hinanden.

  Samtidig har VIA Campus Randers en overskuelig størrelse med sine i alt 800 studerende og god plads til den enkelte, nærvær og samarbejde.

  VIA Campus Randers blev indviet i sommeren 2012 og har en central placering tæt på busstationen og Hovedbiblioteket i Randers.
  Læs mere om Campus Randers

  Attraktive faglokaler og hyggelig kantine

  Som studerende på VIA Psykomotorikuddannelsen har du blandt andet adgang til store og lyse træningssale til undervisningen i bevægelse og behandling.

  På 3. sal finder du kantinen, som tilbyder sund og varieret mad. Den er samtidig arbejdsplads for en gruppe mennesker med særlige behov. Du er velkommen til at bruge kantinen til gruppearbejde eller en kaffepause.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil høre, hvornår der næste gang er studiedag på psykomotorikuddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Psykomotorikuddannelsen
  Campus Randers
  Jens Otto Krags Plads 3
  DK-8900 Randers C

  T: + 45 87 55 25 55
  E: psykomotorik@via.dk

  Se kontaktoplysninger på ansatte (pdf)

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 9-13

  Find os på Google Maps

Vil du vide mere?

mindfulness

Begejstring for mindfulness som nyt valgfag

Teori og praktiske øvelser er baseret på den nyeste forskning.
Drømmeuddannelsen har fået navn

Drømmeuddannelsen har fået navn

21-årige Laura Alm er afklaret med sit uddannelsesvalg. Hun skal læse på VIA psykomotorikuddannelsen.
psykomotorik-kan-nedsaette-sygefravaeret

Psykomotorik kan nedsætte sygefraværet

Nils er i praktik på EnergiMidt. Det er godt for trivslen, siger HR-chefen.
Rikke Lund Pehrsson

Psykomotorik er førsteprioritet

Sosu-assistent Rikke søger nye kompetencer.

Psykomotorik i Schweiz

Psykomotorik i Schweiz

Annika er på et fire måneder langt studieophold i Zürich, hvor hun både får teoretisk undervisning og er ude i praktik.