Studerende behandler patient

Kom til Åbent Hus i uge 9

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Professionsbachelor

Drømmer du om at blive sygeplejerske? Sygeplejerskeuddannelsen er for dig, der er god til at omgås mange forskellige mennesker og gerne vil lære et fag, der kan bruges i hele verden. Gør en forskel, og bliv sygeplejerske!

Om sygeplejerskeuddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i sygepleje

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: September og februar

  Uddannelsesbyer:

  • Holstebro
  • Horsens
  • Randers
  • Silkeborg
  • Viborg
  • Aarhus

  Praktiksteder: På hospitaler, i den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje, i psykiatrien og i VIAs simulationslaboratorier. Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet, fx England eller Thailand

  Undervisningssprog: Dansk

  Netuddannelse: Læs om den netbaserede VIA Sygeplejerskeuddannelsen (NET)

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordninger/curriculum in English 

  Se bekendtgørelse for uddannelsen 

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  Der er mange veje ind på sygeplejerskeuddannelsen. Men som udgangspunkt skal du have en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) eller et gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF).

  Du kan søge ind på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2.

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.
  Læs om adgangskrav ved ansøgning gennem kvote 1

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer.
  Læs om adgangskrav ved ansøgning gennem kvote 2

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  Sygeplejerskeuddannelsen optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Ansøgning om merit

  Hvis du har bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for sygeplejerskeuddannelsen, har du pligt til at søge merit.
  Læs om reglerne for at søge merit

  Studiestart to gange om året

  Sygeplejerskeuddannelsen har studiestart i september og februar.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på sygeplejerskeuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Sygeplejerskeuddannelsen består af 60 procent teoretisk undervisning og 40 procent praktik (klinik).

  Fagområder på sygeplejerskeuddannelsen

  • Sygepleje
  • Sundhedsvidenskab
  • Naturvidenskab
  • Humanvidenskab
  • Samfundsvidenskab

  Læs mere om de enkelte fagområder

  Syv semestre på sygeplejerskeuddannelsen

  Sygeplejerskeuddannelsen varer tre og et halvt år. Den er opdelt i syv semestre, som hver for sig har fokus på et sygeplejefagligt tema. I alle semestre indgår der klinisk undervisning (praktik).

  Hvert semester udgør et samlet forløb og afsluttes med en eksamen.
  Læs mere om de enkelte semestre

  Tæt samspil mellem teori og praktik

  Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem 60 procent teoretisk og 40 procent klinisk undervisning. Klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen er det samme som praktik. Den teoretiske undervisning foregår på VIA.

  Den kliniske undervisning (praktik) foregår på:

  • Hospitaler
  • I psykiatrien
  • I den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje
  • I VIAs simulationslaboratorier

  Læs mere om studieaktiviteter - muligheder og forventninger (pdf)

 • Særligt tilrettelagt forløb for sosu-assistenter 

  Vidste du, at du kan blive sygeplejerske på kun 2,5 år, hvis du er uddannet sosu-assistent?

  Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg tilbyder et særligt tilrettelagt forløb for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent og gerne vil videreuddanne dig til sygeplejerske på kortere tid. 

  Varighed: 2,5 år

  Titel: Professionsbachelor i sygepleje

  Studiestart: 1. februar

  Deadline: Løbende optag frem mod studiestart 1. februar

  Uddannelsesby: Viborg

  Indhold: Bilag til studieordningen for det særligt tilrettelagte forløb (pdf) 

  Adgangskrav

  Du kan søge ind på det særligt tilrettelagte forløb, hvis du opfylder følgende adgangskrav: 

  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med: 1) dansk og naturfag på C-niveau, og 2) engelsk på D-niveau 
  • Minimum 1 års erhvervserfaring som social og sundhedsassistent svarende til 1 år på 37 timer ugentligt eller 1½ år på 30 timer ugentligt 
  • Beståede eksaminer på andre videregående uddannelser eller dele af diplomuddannelse eller akademiuddannelse eller fag- eller uddannelsesrelevant kursusaktivitet (taget efter afsluttet uddannelse til social- og sundhedsassistent) svarende til cirka 20 dage. 

  Andre kompetencer

  Desuden lægges vægt på:
  • Varetagelse af specielle funktionsområder som social og sundhedsassistent evt. demenskoordinator, vejlederfunktion eller gruppeleder eller tilsvarende funktionsområder. 

  Ved ansøgning om optagelse - husk dokumentation

  Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på Optagelse.dk Desuden skal du vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge på det særligt tilrettelagte forløb samt et CV. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene. Alle ansøgninger vurderes individuelt.

  Kontakt

  For yderligere oplysninger kontakt Sygeplejerskeuddannelsen Viborg:

  Studievejleder 
  Bonnie Sørensen 
  T: +45 87 55 22 44 
  E: bons@via.dk 

   

  Mød Annie, der læser til sygeplejerske på det særligt tilrettelagte forløb

  annie jeppesen

 • Praktik

  Når du er optaget på sygeplejerskeuddannelsen, garanterer vi for, at du får en godkendt praktikplads.

  På sygeplejerskeuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. Den udgør 40 procent af uddannelsen. Som studerende er du aldrig en del af normeringen i vagtplanen. Du er i klinik (praktik) for at lære. Omvendt er det helt sikkert, at din arbejdsindsats har stor værdi for dit praktiksted.

  Du kan komme i klinik (praktik):

  • På hospitaler
  • I psykiatrien
  • I den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje
  • I VIAs simulationslaboratorier

  Et simulationslaboratorie er et undervisningslokale, hvor du som studerende kan øve sygepleje på avancerede patientmodeller. Du kommer fx til at træne færdigheder som sårpleje, hygiejne, måle blodtryk og puls eller øve dig i at lægge et kateter korrekt.

  Samtidig træner du din evne til at analysere og vurdere patientens situation og behov for pleje. Det vil sige, at du fx i forbindelse med hygiejne vurderer, om patientens hud viser tegn på begyndende tryksår, dehydrering eller infektioner.

  Simulationslaboratorierne er på den måde med til at gøre uddannelsen så virkelighedsnær som muligt. Samtidig får du noget øvelse, som er en stor fordel, når du første gang skal ud og pleje patienter i virkelighedens verden.

  Vi finder praktikpladsen for dig, så du er sikker på, at læringsmålene bliver opfyldt, og at du er tilknyttet en uddannet klinisk vejleder. Bemærk, at du kan komme i praktik i kommuner over hele Region Midtjylland, så du skal være forberedt på transporttid, når du er i praktik. 

 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet fra sygeplejerskeuddannelsen, får du en autorisation. Den giver dig adgang til at arbejde som sygeplejerske både i Danmark og i udlandet.

  Som færdiguddannet sygeplejerske har du mange forskellige job- og karrieremuligheder. Alene på hospitalerne er der stor forskel på at være fx sygeplejerske på en medicinsk afdeling, en børneafdeling eller en skadestue.

  De fleste sygeplejersker arbejder på hospitaler, men du kan også søge job i fx:

  • Private klinikker
  • Hjemmeplejen
  • Ældrecentre
  • Sundhedscentre
  • Lægekonsultationer
  • Lægemiddelfirmaer
  • Arbejdstilsynet
  • Bedriftssundhedstjenesten

  Få job som sygeplejerske i udlandet

  Har du lyst til at arbejde og bo i fx Norge, Grønland eller England? Eller er du tiltrukket af muligheden for at yde en indsats i et udviklingsland med fx Læger Uden Grænser eller Dansk Røde Kors?

  Du har alle muligheder med et eksamensbevis fra sygeplejerskeuddannelsen, der kan bruges over hele verden.

  Efter- og videreuddannelser for sygeplejersker

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i sygepleje har du et væld af muligheder for at videreuddanne dig på forskellige niveauer.

  Specialuddannelse

  I Danmark findes der seks specialuddannelser for sygeplejersker. Du har mulighed for at videreuddanne dig til:

  • Psykiatrisk sygeplejerske
  • Anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske)
  • Intensivsygeplejerske
  • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)
  • Kræftsygeplejerske
  • Sundhedsplejerske

  Læs mere om specialuddannelserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Kandidat- og masteruddannelser

  Som sygeplejerske har du også mulighed for at læse videre på en lang række kandidat- og masteruddannelser, fx:

  • Kandidatuddannelsen i sygepleje
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
  • Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi
  • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde
  • Master i Klinisk sygepleje
  • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
  • Master i Sundhedsantropologi
  • International Master i klinisk sygepleje

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som sygeplejerske, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse og fordybe dig indenfor det sundhedsfaglige område.

 • Internationale muligheder

  Australien, Thailand, Uganda, England eller Norge? På sygeplejerskeuddannelsen har du masser af muligheder for at komme i praktik eller på udveksling i udlandet.

  Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig til sygeplejerske, så er der mange spændende studieophold i udlandet af kortere eller længere varighed. 

  Du kan fx komme i praktik på et hospital eller modtage teoretisk undervisning på et universitet. 

  Studieophold i hele verden

  Studieopholdene er arrangeret i samarbejde med VIAs internationale partnere i Australien, Europa, Asien og Skandinavien.

  Du kan komme på studieophold i bl.a.:

  • Australien
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Finland
  • Grækenland
  • Holland
  • Island
  • Italien
  • Japan
  • Kina
  • Letland
  • Norge
  • Schweiz
  • Spanien
  • Storbritannien
  • Thailand
  • Tyskland

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på Uddannelsesministeriets Facebook side Grib Verden

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på sygeplejerskeuddannelsen.

#VIAsygeplejerske

Se billeder fra Instagram

Vil du vide mere?

Sygeplejerskestuderende forsker

Studerende åbner døren til forskningens verden

Frivilligt arbejde som forskningsassistenter giver fagligt forspring
VIA Sygeplejeskeuddannelsens Silje Ramona Nielsen: Fremtidens hospitalsstue er en virtuel skov

Fremtidens hospitalsstue er en virtuel skov

Innovative løsninger på samfundets sundhedsudfordringer.