Professionel voksenvejledning

Beskæftiger du dig med vejledning af voksne på et jobcenter? Eller er du karrierevejleder i en a-kasse, en fagforening, et fængsel, eller er du studievejleder på en uddannelsesinstitution? Få et kompetenceløft i voksenvejledning og bliv bedre til at hjælpe voksne på vej.

Voksenvejledning

Hjælp med den rette vejledning

Beskæftiger du dig med vejledning af voksne på et jobcenter? Eller er du karrierevejleder i en a-kasse, en fagforening, et fængsel, eller er du studievejleder på en uddannelsesinstitution? Så har du mere end nogensinde før brug for vejledningsstrategier til at vejlede og rådgive voksne - flere ledige skal i job, flere ufaglærte og kortuddannede skal have uddannelse, og flere voksne har generelt brug for professionel vejledning til at træffe karrierevalg.

Flere skal tilknyttes arbejdsmarkedet

De ufaglærte og kortuddannede voksne befinder sig i en udsat position med hensyn til ledighed på det danske arbejdsmarked. Det er derfor en vigtig samfundsmæssig opgave at give denne udsatte gruppe bedre muligheder for at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det kan være svært for den enkelte at få et tilstrækkeligt kendskab til egne ressourcer og kompetencer samt få overblikket over de mange veje, omveje og genveje i systemet, og man vil naturligvis nødigt ende i en blindgyde.

Professionel voksenvejledning er meget afgørende for at kunne opfylde ambitionen om flere faglærte. Det er vigtigt, at du som vejleder hele tiden er up-to-date med samfundsudviklingen og de politiske indsatsområder. Du skal samtidig besidde evnen til at afklare det enkelte individs forudsætninger og potentiale.

Fx hvad motiverer den enkelte? Hvordan kan den enkeltes evner og kompetencer bringes i spil i forhold til karrierevalg? Og har du så som vejleder den grundlæggende viden og metoderne til at udføre dette arbejde bedst muligt?

Styrk dine vejledningskompetencer

Du og dine kolleger kan styrke jeres færdigheder ved at tage efteruddannelse hos VIA University College på kompetencegivende diplomniveau. Modulerne giver dig viden og færdigheder i at vejlede voksne om uddannelse og valg af erhverv. Du får viden om valgprocesser, teorier og metoder til vejledning af voksne. Samtidig får du viden om væsentlige træk i samfundsudviklingen og etiske dilemmaer, som har betydning for din vejledningspraksis. Du finder de aktuelle moduler længere nede på siden her.

Du kan også deltage på vores metodeværksted, hvor du bliver rigtig god til at anvende nogle særlige metoder og bliver mere erfaren gennem konkret træning i brug af specifikke tilgange i din vejledning. I metodeværkstedet træner du på to eftermiddage udvalgte vejledningsmetoder sammen med de øvrige deltagere. Her vil der være rig mulighed for at få feedback fra såvel undervisere som andre deltagere.

Kontakt os endelig for nærmere information. Læs mere om vores kompetencegivende uddannelsesforløb herunder og se hvilke moduler, vi udbyder netop nu.

Få skræddersyet uddannelse for en medarbejdergruppe

Vi tilbyder et stort udvalg af relevante uddannelsesforløb med ECTS point for medarbejdergrupper. Dette sikrer, at alle er opdaterede i forhold til de tendenser og drivkræfter, der afspejler sig i samfundet. Er I faldet over et bestemt modul, som I finder interessant, kan vi målrette og tilrettelægge det, så det lige præcist matcher behovene på jeres arbejdsplads, og vi kan gennemføre det enten lokalt hos jer eller i moderne undervisningslokaler hos os.

Kontakt os for en nærmere snak omkring et eventuelt skræddersyet forløb.

Kurser og moduler

Uddannelser

Uddannelse

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Vil du blive en bedre vejleder og have nye kompetencer inden for individuel og kollektiv vejledning. Så er diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning noget for dig.

Læs om uddannelsen

Kontakt

Rita Buhl