Aarhus Kommune griber fremtiden

Læs hvordan Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune i samarbejde med VIA har arbejdet aktivt med at geare og ruste deres medarbejdere til en fremtid fuld af forandringer.

Udfordring

Kontinuerlige forandringer er blevet et vilkår i dag – det mærker man også hos Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune. De ønskede derfor, at alle medarbejdere skulle have et kompetenceløft, så de kan trives i en hverdag, hvor der konstant sker forandringer.
 

Løsning

Igennem et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb præget af alternative arbejdsmetoder fik deltagerne teorier og metoder, som passede konkret på deres egen konkrete case. Herigennem blev de klar til at håndtere de forandringer, udfordringer og processer, fremtiden byder på.

Udbytte

Medarbejderne fik en bredere forståelse for de mekanismer, der opstår som følge af forandringer. De har nu kompetencer til at forstå egen og andres reaktion ift. de konstante forandringer i hverdagen, og de har derfor forudsætninger for at gribe forandringerne an på en anderledes måde.

Fremtiden byder på konstante forandringer, og Magistraten for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune ønskede derfor at geare og ruste deres medarbejdere til at trives i en forandringsfuld hverdag. Forløbet fungerede som grundstenen i et kompetenceløft af medarbejderne.

Grib fremtiden

Det særligt tilrettelagte uddannelsesforløb var et pilotprojekt, hvor 15 medarbejdere på tværs af organisationen deltog. Det er visionen, at alle 3500 medarbejdere i Kultur og Borgerservice skal igennem forløbet, så de alle har forudsætninger for at trives i en hverdag fuld af forandringer.


Grib fremtiden - Aarhus kommune

 

Formålet med forløbet, der går under navnet ’Grib fremtiden,’ var, at få medarbejderne til at turde gribe fremtiden, og de forandringer den medfører. Og hvad går det så lige ud på?

Jo for det første skulle organisationens medarbejdere geares til at arbejde og være i en organisation, hvor der ofte sker forandringer i arbejdsgange og metoder. Der var et særligt ønske om, at medarbejderne fik en større forståelse for forandringens mekanismer og de reaktioner den medfører, så de herefter kunne arbejde mere aktivt med det. 

For det andet skulle organisationen forberedes på at se fremad ved fx aktivt at vurdere, hvilke kompetencer der i det langsigtede perspektiv bliver behov for i organisationen. Her var det vigtigt at se muligheder frem for begrænsninger. Det handler om hele tiden at være på forkant med udviklingen ved at sørge for, at medarbejderne har de kompetencer, som fremtidens samfund og arbejdsmarked kræver. 

 

Et anderledes forløb

Da omdrejningspunktet var det foranderlige, tog uddannelsesforløbet afsæt i valgmodulet ’Forandringsledelse’ fra akademiuddannelsen i ledelse.

Det foranderlige slog også igennem under den nærmere planlægning af forløbet, hvor medarbejdere fra VIA University College og Magistraten for Kultur og Borgerservice satte sig sammen og udvekslede ideer og tanker med henblik på at skræddersy det helt rette og anderledes kompetenceløft. Dette gav VIA god mulighed for at planlægge et målrettet forløb særligt tilrettelagt medarbejderne i Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Ud af de 15 ledere og medarbejdere, der deltog, var mindst tre af dem fra samme organisatoriske enhed og faggruppe. Derved tog formatet højde for, at deltagerne mødte op med forskellige forudsætninger, mens der samtidig blev skabt mulighed for at etablere gode relationer og et stærkt netværk på tværs af organisationen.

Hver deltager var i spidsen for sin egen konkrete case, og deltagernes individuelle arbejde med egne cases var afsættet i forløbet. Konkrete metoder og værktøjer blev afprøvet og trænet hele vejen igennem, hvor deltagerne i grupper af tre sparrede med hinanden. På den måde fik medarbejderne omsat de tillærte teorier til helt nær praksis. 

Kompetenceudviklingsprojektet bestod af fire undervisningsdage, der hver især dannede grundlag for en lærings- og studiedag, hvor deltagerne arbejdede med teorierne og sparrede med hinanden i forhold til deres egen case.

 

Alternative arbejdsmetoder og læringsstile

I tråd med det særlige fokus på fremtidens kompetencer, var undervisningen også præget af alternative arbejdsmetoder.

Undervisningen bød blandt andet på anvendelsen af forskelligt videomateriale, flere former for læringsstile samt studie- og læringsdage, hvor deltagerne arbejdede selvstændigt i grupper uden underviser. Dagene uden underviser krævede tilvænning, men som forløbet skred frem, blev deltagerne mere vante med at arbejde selvstændigt i grupper.

 

Resultat

Medarbejderne er blevet opmærksomme på de mekanismer, processer og reaktioner, der kan være i forbindelse med forandringer. Hver deltager har fået praksisnære teorier og metoder til løsning af egen case, der kan skabe forudsætninger for at arbejde aktivt med forandringer i fremtiden.

 

Det siger kursisterne