Elopak: Uddannelse til alle niveauer

Elopak stod over for en større optimeringsproces – en proces der ville kræve nye tilgange, vaner og arbejdsmetoder. En af udfordringerne var at få alle mand ombord. Hvordan flytter du adfærd og skaber en kultur, som alle er fælles om?

Medarbejdere fra Elopak

Udfordringer - optimeringsproces

Elopaks medarbejdere omsætter hver eneste dag flere hundrede tons pap til et utal af former for kartoner - fx de kartoner, du drikker din mælk, kakaomælk eller morgenjuice af. Virksomheden har gennem de seneste fem år investeret store summer i ny teknik og maskiner, der skal kunne følge med tiden. De digitale forudsætninger for en effektiv virksomhed er således på plads.

Efter denne investering kom turen så til at optimere de menneskelige processer for herigennem at kunne få mest muligt ud af det nye udstyr og sikre mindre spild af blandt andet tid og pap – kostbare ressourcer for en virksomhed, der omsætter pap til karton døgnet rundt.

Elopak stod således over for en større optimeringsproces – en proces der ville kræve nye tilgange, vaner og arbejdsmetoder. En af udfordringerne var at få alle mand ombord. For hvordan flytter du adfærd og skaber en kultur, som alle er fælles om? Og som alle kan se en mening med?

Løsning - efteruddannelse og virksomhedsrejse

Elopak gik i gang sammen med 4IMPROVE Consulting Group. Idéen og målet var at gennemføre en optimeringsproces drevet af medarbejderne selv. Virksomhedens medarbejdere skulle involveres i at skabe en ny kultur og en fælles platform, som alle følte medansvar for.

Løsningen var ELOVATION - en virksomhedsrejse, som Elopak selv kaldte det. Strategien bag ELOVATION var fælles efteruddannelse, som skulle udvikle virksomheden på alle niveauer. Rejsen skulle forløbe over 2-3 år, hvor medarbejderne på skift i flere hold kom afsted på efteruddannelse. Startskuddet lød i 2016, og forløbene er stadig i gang.

ELOVATION indeholder to niveauer af efteruddannelse:

  • TPM Basis: Basisforløb på tre dage, som omfatter næsten alle ansatte. Det unikke ved forløbet er, at alle - uanset placering i organisationen - modtager den samme undervisning.
  • TPM Driver: Længevarende forløb på 12 uger, som 30 nøglemedarbejdere af to omgange er udpeget til at gennemføre. Her har den enkelte medarbejder fået udarbejdet en individuel uddannelsesplan og et optimeringsprojekt, som eksamensopgaven. Optimeringsprojektet tager afsæt i praksis, og sådan bliver teorien koblet til praksis fra dag ét.

Udbytte - fælles platform og mindre spild

At få inddraget medarbejderne er lykkedes. Gamle vaner er ved at blive nedbrudt og nye og mere effektive processer er opstået. Der er blandt andet indført tavlemøder flere steder i virksomheden, så alle kan følge med i udviklingen. Fælles forbedringsmøder er også indført. For medarbejderne er møderne et vindue til medinddragelse og involvering, og for lederne åbner det mulighed for, at de giver medarbejderne følelsen af at blive hørt.

På tværs af teams er der opstået et fælles sprogbrug, en fælles forståelse for optimering og en fælles platform. Derudover mærker Elopak en markant reduktion i mængden af spildt pap – hårde fakta der giver positivt udslag på bundlinjen.

Trykker og sporleder Joakim La Cour udtaler:

Det har været et super fedt forløb, hvor blandingen af teori og praktiske øvelser har givet mig en ny måde at se og angribe udfordringer og opgaver på. Jeg var for 3 år siden med til at opstille og justere en ny trykmaskine, som vi løbende forsøgte at optimere ud fra den viden, som vi havde – mange af vores forbedringer blev dengang lavet ud fra fornemmelser. TPM forløbet har givet mig redskaber og modeller til at analysere udfordringer og herudfra designe løbende forbedringer med et større overblik.

Joakim La Cour | Elopak

Joakim La Cour
Trykker og sporleder
Elopak

Gå til Elopaks hjemmeside

Leanmanager og projektleder Kurt Hansen udtaler:

Når man vil ændre kultur og adfærd, skal det ikke blot være ledernes idéer, der skal ændre vanerne. Vi vil have alle med. Så før opstart fik hver enkelt medarbejder et ”boardingpas” til ELOVATION rejsen – det var startskuddet og en opfordring til at være med. Halvvejs igennem forløbet ser vi allerede ud. TPM Basis uddannelsen giver os et fælles sprogbrug og udvikler ny adfærd. TPM Driver giver os dygtige analytiske projektledere med konkrete værktøjer til at skabe forandringer via involvering.

Kurt Hansen | Elopak

Kurt Hansen
Projektleder og Lean manager
Elopak

Gå til Elopaks hjemmeside

Afdelingsleder Dan Schleimann udtaler: 

Jeg har indført, at vi skal synliggøre spild ved løbende registrering. Og efter blot 14 dage, har det givet et enormt skred i den rigtige retning. At være under uddannelse har givet mig nye værktøjer til at udstikke en kurs for de idéer, som medarbejderne kommer med. Jeg har ikke en færdig plan for, hvordan vi skal gøre, fordi afdelingen er en del af en ongoing proces, hvor medarbejdernes idéer til optimering hele tiden afprøves. På samme tid arbejder jeg med, at ”nissen” i afdelingen ikke flytter med over i de nye vaner.

Dan Schleimann | Elopak

Dan Schleimann
Afdelingsleder for Flame sealer afdelingen
Elopak

Gå til Elopaks hjemmeside