KAMBU - Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere i Børn og Unge i Aarhus Kommune

Læs hvordan Børn og Unge Aarhus Kommune har skabt et administrativt fællesskab på tværs af afdelinger og geografi. 

Udfordring

Børn og Unge ønskede at etablere administrative fællesskaber mellem kommunens 79 dagtilbud og 46 skoler på tværs af afdelinger og geografier – en fælles administration, der kender hinandens arbejdsområder, og som kan se helheden, sådan at opgaver løses smartere.

Løsning

En kompetenceafklaring af 230 medarbejdere endte ud i et specielt tilrettelagt kursus og kompetencegivende moduler – uddannelsestilbuddene blev som noget helt unikt kombineret med vikardækning som en jobrotationsordning.

Udbytte

Mere initiativrige og selvstændige medarbejdere, opgaver der løses på nye måder, mere rum til ledelse og et Børn og Unge, der er godt på vej mod faglige administrative fællesskaber er nøgleordene bag KAMBUs succes.

KAMBU - Nyt administrativt fællesskab

Ønsket var en stærkere og mere sammenhængende administration på tværs af kommunens dagtilbud og skoler. Men hvordan løser man opgaver smartere, i mens man på samme tid skaber en faglig fælles administration med et stærkere netværk og kommunikation imellem de forskellige afdelinger, der alt i alt rummer mere end 400 medarbejdere?

Kompetenceudvikling – et middel til at nå målet

KAMBU har været et middel til at nå målet, og tilbuddene i KAMBU har været opdelt i flere faser:

  • Kompetenceafklaring af 230 medarbejdere i efteråret
  • 4 ugers specialtilrettelagt Børn og Unge kursus for 112 medarbejdere i foråret
  • 6 ugers kompetencegivende moduler efter behov
  • Tilpasning og udvikling af fremtidige tilbud

Kompetenceafklaringen af medarbejderne tydeliggjorde, hvilken form for kompetenceudvikling, der var behov for. Herefter var medarbejderne på skift på efteruddannelse, hvor de har mødt kollegaer, som sidder med lignende arbejdsopgaver, men uden der har tidligere været kontakt på grund af spredt geografi. Over hele linjen er der bred enighed om, at det at møde kolleger på tværs af områder og afdelinger har givet en langt større forståelse for hinandens opgaver – men også et blik for sine egne opgaver i helhed.

Ledere oplever, at medarbejderne agerer langt mere selvstændigt og med større nysgerrighed. Det betyder, at flere medarbejdere bliver inddraget i nye opgaver. Det frigiver blandt andet rum til mere ledelse og de mange nye opgaver, der skal gribes i et politisk felt. Mødet med kollegaer på tværs af afdelinger gav også rum til idéer til, hvordan opgaver kan løses smartere eller på en ny måde.

Vikardækning på arbejdspladsen

Noget af det helt særlige ved KAMBU er, at kompetenceudviklingstilbuddet var kombineret med vikardækning hjemme på arbejdspladsen. Det at vide, at nogen tager sig af opgaverne derhjemme, gav medarbejderne ro til at fordybe sig i uddannelsen.

Vikardækningen var ikke kun en gevinst for medarbejder, der var på uddannelse, for omkring en tredjedel af vikarerne har fået fast arbejde efter KAMBUs afslutning.Projektet har derfor også haft en socialt sidegevinst ved at hjælpe ledige i arbejde.

Stadig et stykke vej

Det kræver tid at ændre kulturer, og det tager også tid at skabe sammenhæng i mellem 400 medarbejdere. KAMBU har skabt grobund for mere sammenhængskraft, og en fælles administration er godt på vej. Men kompetenceudvikling er en langsigtet investering, og der er endnu et stykke vej og et arbejde forude.

Pia Bak Jensen, administrativ medarbejder i Børn og Unge Aarhus – og en del af styregruppen bag KAMBU:

- Efter KAMBU har vi fået skabt et stærkere netværk på tværs af kollegaer. Der er en bedre kommunikation imellem afdelingerne. Jeg har fx fået en meget bedre forståelse for, hvad de laver i lønafdelingen, og jeg har fået en anden tilgang til mine opgaver.

Jane Kortnum, sektionsleder i Personale og Udvikling og projektleder på KAMBU:

- Vi havde store ambitioner, og KAMBU har indfriet en række af vores mål. Kompetenceudvikling er en langtidsinvestering, og vi kunne sagtens forestille os, at vi på et tidspunkt vil lave et KAMBU vol. 2.0

Områdechef i Børn og Unge, Thorkil Andersen:

- Vi er på rette vej og har taget et stort skridt i den rigtige retning. Men der er fortsat et udviklingspotentiale i forhold til at få skabt et egentlig administrativt fællesskab på tværs af enheder og områder. Og det arbejder vi videre med.

Kontakt

Søren Boy Larsen

Skal vi samarbejde?

Chefkonsulent
Ledelse og styring

Søren Boy Larsen
T: +45 87 55 19 78
E: sobl@via.dk