Ledelse på tværs af landegrænser 

Misforståelser og frustrationer i en stor, multinational virksomhed med forskellige nationaliteter og kulturer er uundgåelige. Men bliver I først bevidste om de kulturelle forskelle, og hvordan I leder dem, undgår I de værste uoverensstemmelser og får en mere effektiv organisation. 

Det kan en række ledere og projektledere i LM Wind Power skrive under på efter at have gennemført et skræddersyet uddannelsesforløb i Cross Cultural Communication hos VIA. 

Uddannelsesforløbet har givet dem ny viden og konkrete redskaber, som gør dem bedre til at lede medarbejdere og projekter på tværs af landegrænser og undgå kulturelle misforståelser og konflikter

Samtidig har de styrket deres kompetencer inden for virtuel ledelse, et område virksomheden nu ønsker at arbejde videre med. 

"Kurset havde fokus på de udfordringer, vi har med vores kolleger fra andre dele af verden. Det gav mig en forståelse af forskellen på den kultur, vi kommer fra og hvor vigtigt det er, at du starter med at forstå dig selv og din egen kultur, før du kan forstå andres. Det har i min dagligdag betydet, at jeg i dag samarbejder med vores team i Indien på en anden måde end tidligere. I de fleste tilfælde kommer mit budskab ud, og jeg får løst opgaverne uden at opleve frustrationer," Karina D. Pedersen, Coordinator, TPM Roadmaps.


Ledelse af forskellighed

De ledelsesmetoder, mange danske ledere i vid udstrækning gør brug af, bærer ofte præg af at være målrettet ledelse af danske medarbejdere og organisationer uden nævneværdig kulturel forskellighed. 

De fungerer dog ikke altid lige godt, når man skal lede medarbejdere og teams med vidt forskellige kulturelle baggrunde, som det er tilfældet for den globale virksomhed LM Wind Power. 

Det kræver en særlig indsats at gøre flerkulturelle teams og organisationer effektive og en grundlæggende forståelse af, at ledelse og kommunikation i høj grad er kulturelt betinget. 

Denne indsigt er ikke ny for LM Wind Power, som har afdelinger mange forskellige steder i verden. Men også de oplever et øget behov for at styrke projektledernes og ledernes kulturforståelse og evne til at indgå i multinationale samarbejder og udviklingsprojekter. 

For det koster på bundlinjen, hver gang et projekt eller et team-samarbejde kuldsejler på grund af kulturelle forskelle eller kulturelt betingede konflikter.

Medarbejdergruppens religiøse og kulturelle forskelle kan nemlig give anledning til gnidninger, misforståelser eller ligefrem konflikter i samarbejdet og i sidste ende resultere i ineffektivitet og mistrivsel.

"Kursusforløbet har givet mig en opmærksomhed på de forskellige kulturelle forskelle specielt med henblik på spansk, indisk, kinesisk, amerikansk, brasiliansk versus dansk. En viden om jeg aktivt kan bruge i min kommunikation samt empati med andre interessenter," Nikolaj Toft, Director, New Product Development.


Styrket interkulturel kompetence er vejen frem

I tæt dialog med LM Wind Power tilrettelagde VIA et skræddersyet uddannelsesforløb, som klædte en række af virksomhedens ledere og projektledere på til at skabe bedre resultater i multikulturelle teams og internationale sammenhænge i øvrigt. 

Målet var en mere effektiv organisation med et bedre og mere smidigt samarbejde på tværs af landegrænser og kulturelle forskelle. 

Afsættet for at forstå andres kulturer er en indsigt i egen kultur, værdier og handlemønstre. Hvad karakteriserer kulturer, normer, overbevisninger, værdier og kulturel bevidsthed? 

Med dette afsæt havde forløbet fokus på at styrke deltagernes interkulturelle kompetence gennem fire indsatsområder: 

  • Udbygge deres kulturelle viden
  • Øge deres selvindsigt og bevidstgøre dem om egne handlemønstre
  • Styrke deres indsigt i egen kommunikative profil 
  • Styrke deres evne til at håndtere kulturelt betingede konflikter

Helt konkret styrkede deltagerne deres evne til at agere kompetent og professionelt i mødet med mennesker fra en anden kultur. Både når det gælder international ledelse og projektledelse, multikulturelt samarbejde, forhandlinger og internationale møder generelt – både face to face og virtuelle møder.