VELUX lederteam får nye innovationskompetencer

Hvordan udnytter man innovationspotentialet fuldt ud og skaber en reel organisatorisk forankring?  Svaret fandt 17 ledere fra
VELUX på et kursusforløb hos VIA. 

17 ledere fra den VELUX-ejede virksomhed Thyregod Bygningsindustri har gennemført et intensivt kursusforløb i Innovation og strategi i VIA.

Her fik de ny inspiration og konkrete værktøjer til arbejdet med innovation og strategi i praksis. Og så fik de ikke mindst sat begrebet innovation i centrum på en håndgribelig og praksisnær facon. 


Udnyt innovationspotentialet fuldt ud

Formålet med det fire dage lange forløb var at få skabt et fælles sprog og begrebsforståelse i lederteamet som afsæt for et mere struktureret arbejde med innovation og strategisk udvikling. 

Det er ikke fordi VELUX ikke allerede er innovative, tværtimod. Men virksomheden var alligevel fanget i en effektiviserings- og optimeringsproces, hvor fokus primært var på produktudvikling i relation til produktion af ovenlysvinduer. 

Men hvad med alt det omkringliggende? Samarbejde med de andre VELUX fabrikker og udviklingsafdelingen? Man kan jo også være innovativ i sin ledelse, kultur, organisation, samarbejde, image eller i tilgangen til leverandører og kunder. 

Faktisk var der mange steder, hvor innovationspotentialet ikke blev udnyttet fuldt ud. 


Innovation kræver et fælles sprog

Som frontløbere for udviklingen af en reel innovationskultur fik lederne en række nye værktøjer og metoder, som styrker deres evne til at lede medarbejdere gennem ofte komplekse forandrings- og innovationsprocesser.

Mellem undervisningsdagene fik de rig lejlighed til at afprøve de nye metoder og redskaber i praksis. Med afsæt i en række veldefinerede opgaver arbejdede de med omsætning af den nye viden til løsning af helt konkrete udfordringer i praksis. 

Resultatet blev 4 potentielle innovationsprojekter i VELUX, nye relationer på tværs af afdelinger, oprettelse af et innovationsrum i Thyregod og de første skridt mod en mere innovativ kultur.

"En ting, der har været afgørende, er, at innovation nu er sat på vores fælles dagsorden på tværs af organisationen – både hvad angår prioritering og det at have et fælles sprog i forhold til innovation. Vi har helt konkret nedsat en innovationsgruppe, der skal prioritere det fremadrettede arbejde med innovation. Derudover har vi lavet et innovationsrum ”SKY", hvor der er højt til loftet," Anne Madsen, HR Business Partner.


Fakta 

  • 17 deltagere fra 3 områder i VELUX (produktion, udvikling & kvalitet).
  • 4 innovationsprojekter, lige fra bedre videndeling til konkrete nye produkter.
  • Det blev besluttet at lave en ”styregruppe”, som skulle fastholde fokus på innovation efter endt kursus.
  • Oprettelse af et innovationsrum, som kunne danne ramme for mere kreative processer på fabrikken. 
  • En aftale med VIA omkring et opfølgningsseminar: "Hvad virkede, og hvor mødte man modstand?"