Tilmelding, økonomi og kursusbevis - alt omkring AMU-kurser

Når du skal tilmelde dig et AMU-kursus, er der tre forskellige måder at gøre det på, afhængig af din nuværende jobstatus. Du kan finde de forskellige procedurer nedenfor. Efter endt kursus/fag bliver du bedømt, og du modtager et kursusbevis.

Er du beskæftiget lønmodtager eller selvstændig?

Så skal du tilmelde dig kurserne via efteruddannelse.dk

Sådan logger du på og tilmelder dig via efteruddannelse.dk

Det er også på www.efteruddannelse.dk, du søger om VEU-godtgørelse og befordring, hvis du er inden for AMU-målgruppen. Du kan også søge tilskud til kost & logi, hvis du opfylder reglerne herfor. Blanket kan rekvireres hos Marianne Holch på mari@via.dk og skal returneres senest 4 uger efter endt kursus.

Hvis du ønsker at deltage i kurset som del af dine 2 ugers selvvalgt uddannelse, skal du søge om løngodtgørelse samt refusion af kursusgebyr & transportudgifter fra Kompetenceudviklingsfonden.

Ledig & dagpengeberettiget?

Opfylder du kravene om 6 ugers selvvalgt uddannelse? Hvis ja, kontakt din A-kasse for nærmere information. Blanket AR237 udfyldes og sendes til mari@via.dk med henblik på tilmelding til kurset. Eller send det med posten til VIA Design, Birk Centerpark 5, 7400 Herning.

NB! Hvis du har en videregående uddannelse, kan du ikke deltage på et AMU-kursus som led i de 6 ugers selvvalgt uddannelse (medmindre du ikke har brugt din uddannelse de seneste 5 år.)

Kontakt evt. dit jobcenter for mere information om reglerne.

Ledig, men ikke dagpengeberettiget?

Udfyld kursustilmeldingsblanketten (pdf) og send blanketten til mari@via.dk eller med posten til VIA Design, Birk Centerpark 5, 7400 Herning. Hvis du har en aftale med jobcentret og har en jobplan, er kurset gratis for dig.

Kursusbevis

Deltagere på AMU skal jfr. bekendtgørelsen bedømmes efter endt kursus/fag, og der udstedes kursusbeviser herefter.

Kontakt

Marianne Holch