Handicap, psykiatri og socialt udsatte

Hvad er du optaget af?

Arbejder du med borgere med funktionsnedsættelser, psykiske lidelser eller som på anden vis er udsatte? Så har du en vigtig rolle i forhold til at sikre trivsel på en omsorgs- og respektfuld måde.

Hvordan skaber du de bedste rammer? Hvilke indsatser fremmer trivsel og habilitering/rehabilitering? Hvordan håndterer du konflikter? Og hvordan tager du bedst muligt afsæt i den enkeltes ressourcer og ønsker? Med andre ord: Hvad skal der til for, at vi sikrer en velfungerende og meningsfuld hverdag for disse borgere?

Bedre indsats med styrkede kompetencer

Hos VIA University College tilbyder vi en bred vifte af kompetenceudvikling inden for handicap, psykiatri og udsatte borgere.

Du får indsigt og øvelse i relevante metoder og redskaber, der bygger oven på det, du allerede kan. Hele vejen igennem inddrager vi erfaringer fra din hverdag, så du får koblet nyeste viden tæt til din egen praksis.

Tag et individuelt kompetenceløft eller tag dine kolleger med på et skræddersyet forløb, der giver jer styrken til at løfte indsatserne i flok.

Hvem er du?

Du arbejder med borgere, der fx har handicap, psykiske funktionsnedsættelser, udviklingsforstyrrelser, senhjerneskade, psykiske lidelser eller er ude i misbrug, prostitution eller kriminalitet. Du er måske:

 • Gademedarbejder
 • Pædagogisk medarbejder i bo- og dagtilbud, værksted, værested e.l.
 • Sagsbehandler i kommunen
 • Leder i det sociale og specialiserede socialområde
 • SOSU-assistent eller -hjælper
 • Lærer

Skræddersyet kompetenceudvikling for flere medarbejdere

 • Læs om skræddersyet kompetenceforløb

  Hos VIA kan vi understøtte med netop den konsulentbistand eller det uddannelses- og kursusforløb, I har behov for.

  Arbejdet med borgere i handicap, psykiatri og udsatteområdet kræver en bred vifte af kompetencer og fagligheder samt en ofte specialiseret viden om borgernes funktionsnedsættelser, komorbiditet og sociale udfordringer.

  Den tværfaglige medarbejdergruppe tæller fx pædagoger og pædagogiske assistenter/medhjælpere, ergo- og fysioterapeuter, SOSU-assistenter, socialrådgivere, sygeplejersker osv. Hver især arbejder med deres særlige kompetencer og faglige viden ift. borgeren. Og det kan være en rigtig god ide med at fælles kompetenceløft på tværs for at samle fagligheden og viden om borgeren.

  Sådan får I tilrettelagt det rette forløb

  Vi hjælper med kompetenceudvikling af alle faggrupper og funktioner hos jer. Og vi tilrettelægger gerne for hele organisationen – ledere som medarbejdere, så I lærer nyt sammen og løfter de daglige indsatser i samlet flok.

  Sammen med jer udvikler vi et praksisnært kompetenceløft og uddannelsesforløb målrettet jeres behov. Det kan fx sammensættes af konsulentbistand, diplom- og akademiforløb, kurser, temadage - alt sammen specielt tilrettelagt i forhold til den indsats eller forandring, I ønsker skal ske hos jer.

  Tag en dialog med os omkring det rette sted og tidspunkt for afholdelse – vi ved, at det er vigtigt, at vi får afviklet forløbet inden for nogle rammer, der passer jer.

  Kontaktpersoner

  Lykke Kolby Steengaard
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 18 34
  E: lkst@via.dk

  Charlotte Vange Løvstad
  Lektor
  T: +45 87 55 37 27
  E: chvl@via.dk

  Lena Nyborg Nansen
  Lektor
  T: +45 87 55 19 41
  E: lenn@via.dk, 

Det siger de studerende

Tværgående leder i det specialiserede socialområde, Hanne Fuchs

Et fælles fagligt forløb har givet mig mulighed for at lære af såvel underviser, men også af mine medstuderende. Det har været et sted, hvor der naturligt reflekteres sammen. Det har udviklet min praksis og givet mig flere redskaber til at være den pædagog, som jeg gerne vil være. Fokus for mig har været den fælles indsigt i, at uhensigtsmæssig adfærd – for både borgere og medarbejdere – er et udtryk for belastning og afmagt. Det har været særdeles værdifuldt!

Medarbejder på udsatte området

De to diplommoduler omkring udsatte unge har både givet en særlig bevidsthed omkring mig selv og min indgangsvinkel til de unge. Samtidigt er det blevet meget tydeligt for mig, hvordan jeg kan arbejde metodisk, og de forskellige metoder kan supplere hinanden. Det er meningsfuldt i forhold til at kvalificere min praksis.