Video

Ernæring og demens

Hos mennesker med demens ser man typisk to ernæringsmæssige problemer - overvægt og undervægt. Se videoen, hvor lektor Mette K. F. Iversen fortæller, hvordan du som fagperson eller pårørende kan forebygge fejlernæring.

 

Om Mette K. F. Iversen

Mette K. F. Iversen har en kandidatuddannelse i human ernæring og er ansat som lektor på VIA University College. Her har hun gennem flere år undervist på Ernæring og Sundhedsuddannelsen bl.a. i ernæring til ældre. Herudover underviser hun sygeplejersker i ernæring og er løbende involveret i projekter med ældre og ernæring som omdrejningspunkt.

sygeplejersker og ergoterapeuter

Skanderborg Kommune styrker plejen af borgere med demens

Skanderborg Kommune har implementeret personcentreret omsorg.

Gå til siden
Demensramte i bedre trivsel

Artikel

Demensramte i bedre trivsel

Undersøgelser viser, at plejepersonalet kan forbedre livskvaliteten hos mennesker med demens ved at reducere BPSD-symptomer.

Gå til siden

Kontakt

Mette K. F. Iversen