Artikel

Tidlig opsporing af svigt og mistrivsel 

Hvad er pædagogisk observation? Og hvordan bruger du det i dit pædagogiske arbejde til tidlig opsporing af svigt, overgreb eller mistrivsel?

Hvis vi som professionelle i den pædagogiske verden overser de små tegn på udvikling af mistrivsel hos et barn, kan det i værste fald udvikle sig til en sand katastrofe. Har vi som professionelle været tæt på et barn eller en familie, hvor svigt, overgreb eller mistrivsel har fundet sted, vil vi i bagklogskabens klare lys altid bebrejde os selv.

Hvordan kunne vi dog overse eller bortforklare alle ”de små tegn” på mistrivsel? Hvad var det, der gik galt? Vi så det jo, men hvorfor fik vi ikke øje på det, der egentlig var på færde? Kunne vi have gjort noget for, at der blev ”trukket i nødbremsen” i tide?

En lille pige kigger

På trods af at selv de mest professionelle fagfolk kommer ud for at overse eller fejlopfatte de små – nærmest usynlige – tegn på mistrivsel, så er der god grund til at bevare optimismen omkring pædagogernes faglighed. Det er nemlig en af pædagogernes allerfineste og faglige kernekompetencer at have blik for de små tegn ved brug af systematisk pædagogisk observation.

Men hvad er pædagogisk observation? Og hvordan kan du bedst muligt sikre, at du får øje på de små tegn?

Hvad skal du have fokus på i din observation?

I pædagogisk observation af børns udvikling, læring og trivsel, er det ikke bare barnets adfærd, du skal have fokus på. Det er vigtigt at være opmærksom på alle aspekter af barnets liv. Du skal med andre ord have et helhedssyn. Helhedssynet omfatter både den måde barnet interagerer med andre på og hele den ramme og kontekst, der er omkring barnets liv og hverdag. 

Det er vigtigt at medregne alle de ressourcer, der er tilstede i barnets kontekst. Fx kan en storebror eller storesøster være en god rollemodel og hjælpe med, at det lille barn kan håndtere de konkrete udfordringer. Du, som den professionelle, er også altid en vigtig ressource at medtænke.    

Når du som professionel observerer, er det dog mindst lige så vigtigt at være detaljeorienteret. Det er de små ting, der tæller. I observationen kan det være de gentagende, minimale og nærmest usynlige brud i øjenkontakten, der danner et bekymrende mønster. Det kan fx også være den lille antydning af, at barnet lidt for ofte bliver fastlåst i et (mekanisk) gentagende handlemønster.

Når du observerer barnet, danner du billeder af barnets udvikling. Det vi kalder udviklingsbilleder. Udviklingsbilleder er dit faglige indblik i barnets verden: barnets adfærd, barnets udvikling og barnets kontekst (1). 

Det gode udviklingsbillede dannes over tid, fra det første umiddelbare indtryk til et langt mere fagligt kvalificeret udviklingsbillede, og det rummer såvel helhedssynet, som detaljerne. Det betyder, at du som professionel har en skærpet opmærksomhed på de betydningsfulde små tegn.

Deler du din viden?

Du styrker bedst dit helhedssyn af barnet gennem samarbejde og dialog med dine kolleger og i det tværprofessionelle samarbejde. Det starter måske med at du ”deler dine udviklingsbilleder” med en kollega. Denne fortælling kan tage udgangspunkt i noget, du er bekymret om i forbindelse med et barns udvikling.

Det skal tilføjes, at det selvfølgelig er mindst lige så vigtigt at have en skærpet opmærksomhed på at observere og fastholde de gode oplevelser omkring børnene. Derfor vil det ofte være en fortælling om en hændelse fra den pædagogiske hverdag, som har været en positiv erfaring, du gerne vil dele med dine kolleger. 

Hver gang du deler de små fortællinger fra din dagligdag med dine kollegaer, får både du og dine kollegaer tilføjet nye perspektiver. Jo flere faglige perspektiver, jo stærkere et helhedsbillede opnår du. Og det hjælper dig og dine kollegaer til at finde ud af, om jeres bekymring for et barns udvikling, fx en mistanke om mistrivsel, holder stik.

Hvordan styrker I arbejdet med pædagogisk observation?

Hvordan arbejder I med pædagogisk observation I jeres dagligdag? Måske er I allerede i gang, men får ikke arbejdet struktureret med jeres observationer? Måske er det dig, der tager det første skridt og igangsætter det gode samarbejde omkring den styrkede pædagogiske observation?

Det er nemt at komme i gang med at styrke brugen af pædagogisk observation. Det kræver først og fremmest et styrket fagligt samarbejde, hvor rutinerne bliver fastlagt. De faglige rutiner omfatter fx valg af observationsmetode, en fælles systematik i brug af metoden og en plan for, hvordan samarbejdet skal foregå. Målet med pædagogisk observation er at styrke børns udvikling, trivsel og læring. Men det er også at sikre, at vi får øje på de kritiske ”små tegn”.  

Referencer

(1) Lyhne, J. & Nielsen, A. M. L. (2017). Udviklingsbilleder, Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. & Nielsen, A. M. L. (2016). Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse: 0 til 6 år, Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag

Om Jørgen Lyhne

Jørgen Lyhne er psykolog og lektor på VIA University College. Jørgen har arbejdet med videreuddannelse af lærere, pædagoger inden for psykologi, specialpædagogik, neuropsykologi og neuropædagogik i en lang årrække og har desuden udgivet bøger og artikler inden for disse områder. Jørgen har været ansvarshavende redaktør på tidsskriftet Kognition & Pædagogik. Endvidere har Jørgen sammen med Anne Marie Langhoff Nielsen udviklet materialet Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse.

Mere inspiration

Se mere
Artikel: forældresamarbejde - skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem

Artikel

Forældresamarbejde - Skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem

Bliv klogere på forældresamarbejdet, og hvordan vi skaber sammenhæng mellem dagtilbud og hjem.

Gå til siden
Børn der leger

Artikel

Hvad er inklusion? Og hvordan skal vi arbejde med det?

Bliv klogere på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med inklusion, og hvordan vi skal arbejde med det.

Gå til siden

Kontakt

Jørgen Lyhne