Kompetenceudvikling med video

Søren Borup Mønsted Skole
Søren Borup er skoleleder på Mønsted Skole. Han valgte at investere i Iris Connect, fordi systemet baserer sig på handling og ad den vej giver udviklingsmuligheder. 
Videnbaseret udvikling hos både børn og voksne er en af hjørnestenene i visionen for Mønsted Skole.  Og her er IRIS Connect et rigtigt godt redskab. 

Mønsted Skole uden for Viborg har 230 elever og 17 lærere. Men på trods af den lidt beskedne størrelse, er det store visioner, som skoleleder Søren Borup arbejder efter i dagligdagen: Systemisk tænkning, maksimal læring og videnbaseret udvikling for både børn og voksne. 

For at nå målene og leve op til visionen er skolelederen bevidst om, at både arbejdsforholdene og redskaberne skal være på plads, og derfor flyttede en kuffert med videosystemet IRIS Connect ind på skolen ved begyndelsen af skoleåret 2015/2016. Søren Borup valgte at lade det være op til den enkelte lærer at sige ja eller nej tak til at bruge systemet, og foreløbigt er 75 procent gået i gang med at bruge videooptagelser til at understøtte undervisningen. 

”De første erfaringer gik selvfølgelig på, at det er svært som voksen at skulle se sig selv på video. Det synes mange er grænseoverskridende. Børnene tager det mere roligt. Det er jo ikke noget nyt medie for dem, for de er vant til at optage hinanden hele tiden. Men jeg kan se, at det begynder at hænge mere og mere sammen, og jeg kan mærke grobunden og lysten til at arbejde med det, så jeg ser et stort potentiale i det på længere sigt,” siger skolelederen. 

Kompleksitet kræver overblik 

At arbejde strategisk er omdrejningspunktet for den måde, som både ledelse og medarbejdere på Mønsted Skole griber opgaverne an på. Søren Borup mener, at det er nødvendigt for at kunne rumme den kompleksitet, som lærere står over for i hver eneste time. Og for ham er IRIS Connect et strategisk redskab. 

IRIS Connect er et redskab til at øge overblikket og få indblik i, hvad der også skal medtænkes for at skabe den optimale læring.

”At kunne iagttage en klasse og se, hvad der sker, kræver et stort overblik. Jeg har selv været lærer i 10 år, og jeg vil påstå, at det er et af de mest komplekse jobs, der findes i Danmark. IRIS Connect er et redskab til at øge overblikket og få indblik i, hvad der også skal medtænkes for at skabe den optimale læring, som er hjørnestenen i visionen for vores skole, så derfor er videosystemet også et strategisk redskab,” siger han. 

Mønsted Skole har et sæt kameraer, som går på skift mellem underviserne. Der er ingen krav om, at kollegerne skal dele optagelserne mellem hinanden, men skolen har en ramme for, hvad der skal observeres. 

Det er handling, der rykker 

Søren Borup er meget bevidst om, at der er mange krav til nutidens folkeskole. Derfor fastslår han også, at han som skoleleder aldrig havde investeret i IRIS Connect, hvis det ikke var fordi, systemet baserer sig på handling. 

”I min verden er det handling der rykker. Det lyder måske mærkeligt, når jeg samtidig går så meget op i, at det vi gør, skal understøtte vores vision, der jo i bund og grund er en masse fine ord. Men ord alene er ingenting uden handling, og det er det gode ved IRIS Connect. Det baserer sig på handlinger.” 

Skolelederen er slet ikke i tvivl om, at videooptagelserne ikke kun gør både børn og voksne fagligt dygtigere. IRIS Connect er også med til at øge trivslen, og gøre skolen et bedre sted at være for alle. 

”Helt overordnet skal rammerne på en skole være sådan, at alle skal blive den bedste udgave af sig selv. Med optagelserne kan en lærer for eksempel se at et barn, der umiddelbart ser ud til at have én rolle, i virkeligheden har en anden rolle, som man ikke lige var opmærksom på i situationen. Det giver udviklingsmuligheder for lærerne at få sådan et indblik, og derfor betragter jeg faktisk også IRIS Connect som kompetenceudvikling – for både børnene og lærerne.”