Vi samarbejder med

 • Private virksomheder

  Vi dækker kompetenceudviklingsbehov i den private sektor og har særlige indsatsområder inden for blandt andet innovation, byggeri, teknologi, ledelse og projektledelse.

  Vi samarbejder både med iværksættere, mindre virksomheder og internationale koncerner.

  Vi danner løbende forsknings- og udviklingsnetværk med flere af landets største virksomheder, ligesom vi også indgår i større nationale tiltag. Det kan fx være omkring kompetenceudvikling af medarbejdere i små og mellemstore virksomheder.

  Vi udvikler også vores ydelser i samarbejde med førende HR-virksomheder og har blandt andet et formaliseret samarbejde med Mercuri Urval A/S.

 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

  Vi arbejder tæt sammen med en række forskningsmiljøer for at sikre, at vores undervisere og konsulenter altid kan inddrage den nyeste viden inden for deres felt. 

  Vores partnere er blandt andre Aarhus Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aalborg Universitet og AKF.

  Herudover samarbejder vi med de fleste andre professionshøjskoler i Danmark og har indgået aftaler med blandt andet Erhvervsakademi Aarhus, Nordjyllands Erhvervsakademi og Handelsskolen Minerva.

 • Regioner og kommuner

  En stor del af vores aktiviteter er rettet mod det offentlige arbejdsmarked, og kommuner og regioner er derfor vigtige brugere og samarbejdspartnere. 

  Samarbejdet betyder, at vi har fingeren på pulsen og følger med i professionernes faglige og organisatoriske udfordringer. 

  Sammen udvikler vi nye kurser, kompetencegivende efteruddannelse og institutionsbaseret udviklingsarbejde. I øjeblikket samarbejder vi med Region Midtjylland og har indgået partnerskaber med samtlige kommuner i Region Midtjylland.

 • Faglige organisationer

  Vi samarbejder tæt med professionernes faglige organisationer.

  Vi har et nært samarbejde med professionernes faglige organisationer, blandt andet om udvikling af nye kurser og uddannelser, realkompetencevurderinger og uddannelsesplanlægning.