Ledelseskommissionen - Offentlig ledelse

Ledelseskommissionen er nedsat af regeringen for at understøtte bedre ledelse i hele den offentlige sektor. Kommissionen skal bl.a.:

  • Afdække gruppen af offentlige ledere, herunder hvad der karakteriserer dem, deres vilkår og udfordringer
  • Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår for offentlig ledelse, herunder analysere de udfordringer offentlige ledere står over for aktuelt og fremover
  • Komme med konkrete anbefalinger til hvilke indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

Ledelseskommissionen kigger på en sektor i udvikling

Den offentlige sektor er på vej igennem en spændende og krævende udviklingsproces, hvor borgeren i fokus, tværgående opgaveløsning, nye digitale løsninger, samskabelse, styringstiltag og reformer er i fokus. En så gennemgribende forandring kræver retning og helhedsorienteret ledelse, der skaber dialog med medarbejderne om udvikling af fagligheden, fokus på kerneopgaven, samarbejde på tværs og sammenhængende ledelsesindsatser.

Det kræver også ledere med mod til at handle og gå nye veje, mod til at gå ind i den faglige udvikling og forankre de strategiske og politiske tiltag.

Offentlig ledelse - opgaven kalder på nye kompetencer 

Mange ledere har ansvaret for store velfærdsopgaver og mange medarbejdere i en organisering, hvor det ikke er muligt at være tæt på og give sparring i det daglige. Den faglige ledelse ligger derfor hos medarbejdere med særlige funktioner i dagligdagen.

Det betyder ikke, at lederen kan vende ryggen til, men at ledelsesopgaven udvides og kalder på nye kompetencer.

Susanne Søndergaard Hansen

Kontakt

Susanne Søndergaard Hansen
Områdechef, Ledelse og Styring
T: +45 8755 1877
E: suha@via.dk

Bliv inspireret

Ledelse der udvikler praksis

Kan du inspirere medarbejderne til at undersøge, om tingene kan gøres på mere meningsfulde måder?

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionen har samlet 28 anbefalinger under 7 overskrifter.

En invitation til at handle?

Anbefalinger uden anvisninger kan enten kritiseres eller betragtes som en mulighed for selv at tage stafetten.

Hvad rør sig hos offentlige ledere anno 2017? 

Læs pointerne fra efterårets undersøgelse.

Følg kommissionens arbejde

Følg med her og læs mere om Ledelseskommisssionen.

Søg efter uddannelsestilbud