Netbaserede forløb

Tag efter- og videreuddannelse helt eller delvist online. Sådan har du mulighed for fleksibel kompetenceudvikling gennem e-læring, webinarer, online vejledning eventuelt suppleret med fremmøde-undervisning.

Online forløb

Flere af vores uddannelsesforløb er tilrettelagt som online eller delvist online forløb.