21. århundredes kompetencer

Vi skal sikre, at elevernes kompetencer matcher de krav, det 21. århundrede stiller. Bliv klogere på hvordan her på siden, og se dine muligheder for efteruddannelsen inden for området.

Hvordan sikrer vi, at eleverne udvikler de kompetencer, det 21. århundrede stiller som krav?

I folkeskolen er der et behov for at øge både mængden og kvaliteten i innovativ undervisning og læring. De 21. århundredes kompetencer kalder på en folkeskole, der skal åbne sig mod omverdenen, og hvor eleverne får mulighed for at arbejde med ”real world problem solving”, knowledge building, collaboration, innovation og critical thinking.

Det kræver en didaktisk nytænkning på organisationsniveau, der understøtter det pædagogiske personales arbejde med tilrettelæggelsen af faglige læringsrum - læringsrum hvor eleverne udvikler, afprøver, evaluerer og redesigner med digitale teknologier.

Det kalder også på en proces, hvor det pædagogiske personale i fagfællesskaber eksperimenterer med, afprøver og reflekterer over innovative læringsformer og derigennem udvikler faglige kompetencer i didaktisk design for det 21. århundrede.

Kompetenceudvikling

VIA tilbyder forskellige kompetenceudviklingsforløb inden for 21. århundredes kompetencer. Herunder kan du se moduler på diplomniveau. For jer, der ønsker fælles kompetenceudvikling skræddersyer VIA forløb med udgangspunkt i de udfordringer og behov, I står med.   

De forandringer, som arbejdet med 21. århundredes læringskompetencer involverer, er grundlæggende forandringer, hvor den nuværende måde at drive skole og skabe læring på udfordres. Det kan kalde på indsatser på flere niveauer:

  • Efter- og videreuddannelse med udgangspunkt i forskningsunderbyggede didaktiske designmodeller - der kan understøtte det pædagogiske personale i design af undervisning til skolen i det 21. århundrede
  • Konkrete bud på, hvordan I kan udnytte de nye teknologiske muligheder - for at øge elevernes læring og skabe større sammenhæng mellem investeringen i digitale teknologier og elevernes læringsudbytte
  • Samskabelse med fokus på fælles skoleudviklingsprojekter - hvor medarbejderne involveres og får medejerskab for projektet. (Det kan fx rumme konsulentbistand og faglig sparring i forhold til udarbejdelse af strategier og kommunale interventioner - som tager udgangspunkt i både national og international pædagogiske forskning om de 21. århundredes kompetencer)

    Ønsker I at lave et skoleudviklingsprojekt med os? Find din kontaktperson nederst på siden. 

Kurser og moduler

Inspiration

Artikel

Liv i skolen: At lære at gå på kviksand

I takt med at 21st century skills italesættes fra mange sider, er der også en risiko for en ureflekteret anvendelse af begrebet.
Læs artiklen (pdf)
firkanter

Projekt

Børn lærer at kode - micro:bit er en del af undervisningen

Børn skal ikke bare lære at læse og skrive - de skal også forstå kodning. Det sker i udviklingsprojektet micro:bit i 17 kommuner.
Læs mere om micro:bit i undervisningen