Kompetenceudvikling for grundfagslærere på erhvervsuddannelserne

Underviser du i ét af følgende grundfag på erhvervsuddannelserne: Dansk, Engelsk, Naturfag, Samfundsfag, Fysik eller Matematik? Vil du styrke din grundfagsundervisning, og har du mod på at afprøve nye metoder i din undervisning?

Helhedsorienteret grundfagsundervisning

Børne- og Undervisningsministeriet har afsat midler til at understøtte og styrke grundfagslærernes erhvervspædagogiske, almenpædagogiske og fagdidaktiske kompetencer gennem tilbud om kompetenceudviklingsforløb.

Kompetenceudviklingsforløbene skal sikre udvikling og vedligeholdelse af grundfagslærernes didaktiske kompetence til at tilrettelægge bedre undervisning med fokus på helhedsorientering og systematisk anvendelse af taksonomiske beskrivelse af de faglige mål, så undervisningen lever op til intentionen i Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser og tilrettelægges i sammenhæng med erhvervsfaglig undervisning og med elevens faglige udvikling og progression for øje.

Gratis kompetenceudvikling

I efteråret 2021 tilbydes grundfagskurser inden for Dansk, Engelsk, Naturfag, Samfundsfag, Fysik eller Matematik. Kurserne er gratis, dog kan man kun deltage på ét kursus og hver skole kan kun tilmelde to lærere på kursus inden for samme grundfag. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet, og der er begrænsede pladser. 

Kurset har en varighed på 3 dage fra kl. 9-15, fordelt over 4 uger med 2 dages undervisning i den første uge og 1 dag i den sidste uge. I den mellemliggende periode forventes det, at deltagerne gennemfører en afprøvning i egen undervisning, samt deltager i 2 sparringsmøder á 1 time med andre kursusdeltagere samt en underviser.

Undervisningen på kurserne varetages af erhvervspædagogiske og fagdidaktiske undervisere fra professionshøjskolerne VIA University College (Engelsk og Naturfag), UCN act2Learn (Dansk), Absalon (Dansk og Matematik), UC Syd (Fysik) og Københavns Professionshøjskole (Matematik og Samfundsfag). Samt af grundfagslærere fra forskellige erhvervsskoler.

Kurserne som tilbydes i efteråret er en del af et udviklingsprojekt, så ved at deltage, får deltagerne også mulighed for at påvirke fremtidige kurser.

Kurser – hvor og hvornår

Kurserne gennemføres i Aarhus og København i ugerne 35-38 og 43/46. Nedenfor kan du læse mere og tilmelde dig de enkelte kurser i henholdsvis Aarhus og København. 

Gratis kurser i København

Læs mere og tilmeld dig de forskellige kurser i København på kp.dk: Dansk, Samfundsfag, Matematik, Engelsk, Naturfag og Fysik

Gratis kurser i Aarhus

Vil du vide mere om kurserne kan du kontakte:

Dansk:  Jette Andreasen, UCN act2learn, jean@ucnact2learn.dk

Fysik: Anne Christine Oksen Lyhne, UC Syd, aoly@ucsyd.dk

Matematik: Ole Dibbern Andersen, Københavns Professionshøjskole, odan@kp.dk

Samfundsfag: Ole Dibbern Andersen, Københavns Professionshøjskole, odan@kp.dk

Engelsk: Christina Højlund, VIA University College, choj@via.dk

Naturfag: Christina Højlund, VIA University College, choj@via.dk