Fagligt entreprenørskab

Hvordan kan vi arbejde med fagligt entreprenørskab i erhvervsuddannelserne? 

Hvordan kan eleverne udvikle et entreprenant mindset, der gør dem virkelystne og i stand til at handle aktivt i forhold til egne og samfundsmæssige interesser?

Innovation og entreprenørskab skal, ifølge regeringens innovationsstrategi, være et grundelement gennem hele uddannelsessystemet. I reformen af erhvervsuddannelserne er innovation også noget, der er sat fokus på, at erhvervsuddannelserne skal arbejde mere aktivt med. Et af reformens mål er blandt andet, at erhvervsuddannelserne skal tilbyde ungdomsuddannelser, der udfordrer ”hånden og hovedet”. Men hvad er entreprenørskab egentlig? Fonden for Entreprenørskab definerer det sådan her:

Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi der skabes kan være af økonomisk, social eller kulturel art.

VIA arbejder med kompetenceudvikling og med at klæde erhvervsskolelærere på til at planlægge og gennemføre entreprenørskabsundervisning, der understøtter, at elever udvikler entreprenørielle kompetencer og et entreprenant mindset.

I 2016 gennemførte VIA University College, professionshøjskolen Metropol og Fonden for Entreprenørskab projektet ”Fagligt Entreprenørskab i erhvervsuddannelserne”. Her gennemførte 87 lærere fra landets erhvervsskoler et efteruddannelsesforløb og eksperimenterede med at sætte entreprenante og innovative læreprocesser i gang hos deres elever.

Fagligt entreprenørskab i undervisningen

Fagligt entreprenørskab sætter fokus på de unges evne til at være foretagsomme – både fagligt og personligt. Gennem entreprenørskabsundervisning kan vi arbejde med de unges forståelse af sig selv og opbygge deres foretagsomhed – altså kompetencen til at iværksætte forandrende handlinger, som har positiv værdi for dem selv og andre.

Fagligt entreprenørskab i undervisningen handler om at give eleverne redskaberne til at udvikle kompetencer, så de kan skabe værdi for andre – for derigennem at udvikle faget, virksomheden, branchen og samfundet. De unge skal opnå evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi.

Lærernes kompetencer er afgørende, hvis fagligt entreprenørskab skal integreres i den tværfaglige og helhedsorienterede undervisning på erhvervsuddannelserne. Derfor er det vigtigt, at lærerne bliver klædt på til at kunne arbejde didaktisk med entreprenørskabsundervisningen, og at de får viden og praktisk kunnen for derigennem at skabe undervisning, der motiverer de unge.

Se vores udbud af diplommodulet 'Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser'.

Hent mere viden og læs de studerendes erfaringer 

Entreprenørskab motiverer

Udfordrede elever kan motiveres af entreprenørskabsundervisning.

Louise Knudsen og Louise Hausted

Kan se, det virker

Normal undervisning er kastet op i et nyt perspektiv.

Anette Dam Petersen

Reflekterer over undervisningen

Rutiner erstattes af nye måder at undervise på og løbende refleksion.

Vi står klar til at hjælpe jer

Er du lærer eller leder på en erhvervsuddannelse og optaget af, hvordan I kan arbejde med fagligt entreprenørskab og innovation i undervisningen? Vi står klar til at hjælpe jer!

Birgitte Helbæk Marcussen

Birgitte Helbæk Marcussen

Adjunkt

T: +45 87 55 01 62
E: bihm@via.dk

Christina Højlund Knudsen

Christina Højlund

Adjunkt

T: +45 87 55 48 45
E: choj@via.dk