VIA

Professionshøjskolernes kompetenceudviklingsinitiativer – den styrkede pædagogiske læreplan

- Læs professionshøjskolernes beskrivelser af forløb og diplommoduler

Stærke Dagtilbud

Den nye dagtilbudsaftale ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” træder i kraft i sommeren 2018, og der er afsat omkring 165 millioner kr. til kompetenceudvikling af faglige ledere, faglige fyrtårne, dagplejere og forvaltningsniveau i dagtilbud og ledelse i dagtilbud. Kommuner, der er interesseret i puljemidlerne skal søge inden den 16. april kl. 12.00.

Vi leverer det, I har brug for

Professionshøjskolerne landet over udbyder kompetenceudviklingsinitiativerne. Vi har været en central spiller i udarbejdelsen af form og indhold for initiativerne, og vi udbyder derfor læringsforløb, læringsdag og diplommoduler i overensstemmelse med kravene givet i rammen for udmøntning af kompetenceudviklingsinitiativerne i aftalen ”Stærke Dagtilbud”.

Vi hjælper desuden gerne med rådgivning og sparring i jeres ansøgningsproces.

Kontakt din lokale professionshøjskole

Herunder her kan du læse mere om de kompetenceudviklingsinitiativer vi udbyder. Vær opmærksom på, at vores beskrivelser er standardiseret, og at vi altid har mulighed for at tilpasse kompetenceudviklingen til jeres lokale praksis - Dét tror vi på giver læringen og forankringen de bedste vilkår.

Er I interesseret i at høre mere om, hvordan et samarbejde mellem jer og en professionshøjskole kan se ud skal du kontakte din lokale professionshøjskole. Find din lokale kontakt nederst på siden.

Læs beskrivelserne af forløb og diplommoduler

Læringsforløb for faglige ledere

Forløbet er for dig som faglig leder på dagtilbudsområdet - det vil sige den daglige pædagogiske ledelse, herunder ledere i dagpleje og daginstitutioner, samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar.

Læringsforløb for faglige fyrtårne

Er du pædagogisk medarbejder i en daginstitution med en særlig funktion i forhold til at bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres og kontinuerligt videreudvikles på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan? Så er forløbet her for dig.

Læringsforløb for dagplejere

Læringsforløbet her er for dig som er dagplejer, og som har en pædagoguddannelse eller en pædagogisk assistentuddannelse (PAU) eller af andre grunde, jf. puljevejledningen modtager et kortere læringsforløb. Læs om form og indhold for læringsforløbet.

Diplommoduler til faglige ledere

Læs om de to diplommoduler Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan og Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling.

Diplommodul til faglige fyrtårne

Diplommodulet ”Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud” er for faglige fyrtårne - det vil sige dig som er pædagoguddannet medarbejder i en daginstitutioner, der har en særlig funktion ift. at fremme faglig udvikling og refleksion i daginstitutionen.

Læringsdag for forvaltningsniveau

Kom tættere på formen på læringsdagen for dig på forvaltningsniveauet - læringsdagen er for dig som er klynge- og områdeleder, forvaltningschef, pædagogisk konsulent eller forvaltningsmedarbejder.

Find din lokale kontakt

Absalon

Pia Beier Lund
E: pbl@pha.dk
T: +45 7248 1553 

Kom tættere på dagtilbudsreformen sammen med os

UC Lillebælt

Kirsten Kamstrup
E: kika@ucl.dk
T: +45 2363 8267

Kom tættere på dagtilbudsreformen sammen med os

UCN

Britta Hilding Jeppesen
E: brh@ucn.dk
T: +45 7269 1709

Kom tættere på dagtilbudsreformen sammen med os

VIA University College

Liza Riis Lange
E: lizl@via.dk
T: +45 8755 1916

Kom tættere på dagtilbudsreformen sammen med os

UC Syd

Kirsten Skaastrup
E: kska@ucsyd.dk
T: +45 7266 5272

Kom tættere på dagtilbudsreformen sammen med os

Københavns Professionshøjskole

Pia Gelardi
E: pige@phmetropol.dk
T: +45 2429 6436

Kom tættere på dagtilbudsreformen sammen med os