Specialpædagogik og socialpædagogik - udsatte børn og unge

At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Kierkegaard, 1859

Er du optaget af relationsarbejde, der gør en forskel for udsatte børn og unge?

Kernen i social- og specialpædagogisk arbejde er en god relation. Derfor skal en pædagogisk indsats også bygge herpå, hvis den skal have effekt.

Vi ved, at det betaler sig, og derfor giver grundarbejdet i at opbygge en god relation den pædagogiske faglighed nogle helt særlige muligheder for at sikre alle børn, unge og familier et værdigt, meningsfuldt og selvstændigt liv.

Hvis du også er optaget af den vigtige og fælles opgave, det er at sikre en fortsat udvikling og kvalificering af dansk social- og specialpædagogisk praksis på børne- og ungeområdet, har vi her på siden samlet viden, aktiviteter og uddannelsestilbud til dig og din praksis. Du finder uddannelse på både akademi- og diplomniveau. Du kan vælge at tage en hel uddannelse eller tage det eller de moduler, du har brug for nu og her. 

Styrk din pædagogiske praksis gennem efteruddannelse

Skal I udvikle jeres kompetencer sammen? Vi skræddersyer forløb, uddannelser, kurser og arrangementer for dig, der er optaget af social- og specialpædagogisk arbejde på børne- og ungeområdet. Vi bidrager fx med:

  • Praksisnære uddannelser og kurser for medarbejdere og ledere
  • Skræddersyede forløb for virksomheder og organisationer
  • Støtte til udvikling og implementering af virkningsfulde indsatser
  • Vidensarrangementer, fx fyraftensmøder, konferencer og temadage
  • Forskningsbaseret viden, erfaringer og inspiration fra det socialpædagogiske praksisfelt

Find din kontakt nederst på siden, hvis du vil høre om mulighederne.

 

Har du en god idé til et projekt? Vi vil gerne samarbejde!

Har du eller din organisation et projekt, som I gerne vil udvikle på? Det kan for eksempel være en metode eller en indsats, I har fundet på, og som I gerne vil videreudvikle. 

Vi vil gerne samarbejde, og vi kan fx hjælpe med at søge fonde, give jer sparring eller komme med lige præcis det input, der gør, at I kan komme videre med projektet. 

Kontakt os for en snak om jeres muligheder. 

Uddannelser for dig indenfor:

Dagtilbud og skole

Vil du styrke dit daglige arbejde på dagtilbuds- eller skoleområdet? Find uddannelser og kurser for dig, der arbejder med social- og specialpædagogik i dagtilbud og skole. 

Familierettede indsatser

Vil du styrke din indsats på familieområdet? Få overblikket over uddannelsesmuligheder for dig, som arbejder med familierettede indsatser for udsatte børn og unge.

Anbragte børn og unge

Vil du styrke dine kompetencer i dit arbejde på anbringelsesområdet? Find det uddannelsesforløb, der matcher dine eller jeres behov.

Vil du vide mere?

Hvordan kan vi få øje på den gode pædagogik?

Bliv klogere på, om I har en lovende praksis, og hvordan vi kan brede den ud til gavn for endnu flere borgere. 

Hvad er tidlig indsats?

Og hvorfor er det så vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt over for børn, unge og familier i udsatte positioner?

Hvordan knækker vi sammen den sociale arv?

Få tre bud på indsatsområder, der er afgørende for at knække den sociale arv.

Metoder og programmer 

PMTO - Parent Mangement Training

Parent Management Training 

Bliv certificeret terapeut i evidensprogrammet PMTO.

PALS - Positiv adfærd i læring og samspil

Positiv Læring i Adfærd og samspil

PALS: En udviklingsmodel der styrker en inkluderende skolekultur.

To drenge koncentrerer sig om skoleopgaver

Opsporingsmodellen

Arbejder du med opsporing af børn i en udsat position? Bliv klogere på opsporingsmodellen.

Grafik der viser 6 ikoner

IRIS Connect

Film, del og udvikl din undervisning og gør brug af kollegial feedback.

Lærere samarbejder i team.

Professionelle læringsfællesskaber

- en organiseringsform og en særlig måde at tilrettelægge arbejdet.

Kontakt

Dorte Ladefoged Dinnesen

Dorte Ladefoged Dinnesen

T: +45 8755 1971
E: dld@via.dk

 

Lykke Kolby Stengaard

Lykke Stengaard

T: +45 8755 1834
E: lkst@via.dk