Kompetenceafklaringssamtale - KAS

Få afklaret dine undervisningskompetencer med en kompetenceafklaringssamtale. Samtalen omkring dine kompetencer munder ud i en anbefaling. Det er et krav, at du er læreruddannet.

Om samtalen

 • Adgang til samtale - KAS

  Du skal være uddannet lærer for at gå til en kompetenceafklaringssamtale - også kendt som KAS.

  Målet med samtalen - KAS

  Målet med KAS er at vurdere, hvilke faglige kompetencer du allerede har erhvervet gennem dit arbejde som lærer, kurser eller anden uddannelse, og hvilke du eventuelt mangler for at få papirer på dine undervisningskompetencer. 

  Samtalen munder ud i en anbefaling

  Anbefalingen er individuel og tager udgangspunkt i samtalen. Anbefalingen kan være, at du følger et antal moduler i undervisningsfaget, eller at du vurderes til at kunne gå direkte til kompetencemålsprøve - eventuelt med nogle timers supplerende vejledning.

  Bemærk, at kompetencemålsprøven altid er en prøve i alle undervisningsfagets kompetenceområder.

  En anbefaling kan også være, at du tager faget på den ordinære læreruddannelse, eller at du bliver bedre faglig rustet. Det kan ske ved deltagelse i gymnasial supplering, før du går i gang med efteruddannelse i dit undervisningsfag. 

  Læs mere om kompetencemålsprøven

 • Samtalen afvikles på baggrund af en faglige case, som du har 60 minutter til at forberede dig på umiddelbart før samtalen.

  Selve samtalen varer 45 minutter og foregår mellem en erfaren underviser fra læreruddannelsen og dig. Samtalen er struktureret ud fra en spørgeguide, der sigter på, at underviseren kommer omkring fagets fire kompetenceområder.

  Herefter vurderer underviseren dit niveau. Underviserens vurdering tager udgangspunkt i de kompetencemål, som er retningsgivende for undervisningsfaget i læreruddannelsen.

  Underviserens vurderinger resulterer i en pointscore, som anvendes til feedback og en anbefaling til læreren vedrørende antal og angivelse af konkrete faglige uddannelsesmoduler. 

  Point

  Point Vejledende anbefaling  
  6,5 -7  Kompetencemålsprøve - evt. suppleret med vejledning.
  6 – <> Uddannelse i undervisningsfag svarende til 5-10 ECTS. For dansk og matematik 10-20 ECTS.
  3 – <> Uddannelse i undervisningsfaget svarende til 10-20 ECTS. For Dansk og Matematik 20-30 ECTS.
  1,5 – <>
  Uddannelse i fuldt undervisningsfag svarende til 30 ECTS. For Dansk og Matematik 40 ECTS.
  1 – <> Faglig grunduddannelse. F.eks. i form af gymnasial supplering.

  Feedback

  Du får 15 minutters mundtlig feedback på din samtale samt en skriftlig tilbagemelding, der følges op af en mail til dig. 

  Konceptet for kompetenceafklaringssamtalen er udviklet af landets professionshøjskoler i samarbejde med Rambøll.

  Se studieordningen for kompetencer i undervisningsfag (pdf)

  Skal jeg følge anbefalingen?

  VIA anbefaler, hvilke moduler din uddannelse skal sammensættes af. Men det er din afgørelse i samarbejde med din skoleleder, hvorvidt du vil følge anbefalingen.

 • Det er i samarbejde med din skoleleder, at i afgør, i hvilket eller hvilke undervisningsfag, du har behov for en kompetenceafklaringssamtale.  

  Tilmeldingsfrist

  Tilmeldingsfristen til KAS åbner op medio november, og tilmeldingsfristen er d. 31. januar med henblik på studiestart august 2022. 

  Samtalerne gennemføres i perioden januar - marts 2022. 

  Der kan være mulighed for tilmelding efter ansøgningsfristen, hvis der er ledige pladser. Kontakt of for at høre mere. Find kontaktoplysninger nederst på siden.

  Pris

  Kompetenceafklaringssamtalen koster 1.800 kr. + moms.

  Afholdelse og tidspunkt

  Den enkelte lærer vil senest en uge før samtalen modtage en mail med dato og tidspunkt for samtalen. Samtalerne afvikles primært på VIA-Campus - og hvilket oplyses ved indkaldelse.

 • VIA anbefaler, at du deltager i en kompetenceafklaringssamtale, men det er ikke et krav for optagelse. Spørg din skoleleder, hvad der gælder i din kommune. 

  Til hjælp kan I læse mere om muligheder, rammer og vilkår i studieordningerne for Kompetence i Undervisningsfag:

  På baggrund af vurderingen træffer du i samarbejde med din leder en beslutning om, hvilke moduler du skal tilmeldes, samt hvornår du forventes vil kunne afslutte uddannelsen i undervisningsfaget med en kompetencemålsprøve.

  Håndværk og design

  Hvis du allerede har et af linjefagene håndarbejde eller sløjd, behøver du ikke tilmelde dig til KAS, da denne målgruppe erfaringsmæssigt bliver vurderet til at skulle have modul 2.

  Lærere med linjefag i Håndarbejde eller Sløjd skal tilmeldes direkte til modul 2.

  Læs mere om tilmelding til fag og moduler.

Kontakt

Heidi Lauridsen | VIA University College