Kompetenceløft i undervisningsfag

Kompetenceløft i Undervisningsfag er en uddannelse, hvor hvert undervisningsfag er opbygget af et sæt særligt tilrettelagte moduler. Modulerne sammensættes ud fra dine anbefalinger fra kompetenceafklaringssamtalen.

Om uddannelsen

 • Undervisningsfag i moduler

  Et undervisningsfag er opbygget af et sæt særligt tilrettelagte moduler. For uddannelsen 'Kompetenceløft i undervisningsfag' er antallet af moduler altid ét modul mindre end et fuldt undervisningsfag i læreruddannelsen:

  • Undervisningsfagene Dansk og Matematik består i Kompetenceløft i Undervisningsfag af op til 3 særligt tilrettelagte moduler (mod 4 moduler i den ordinære læreruddannelse)  
  • Alle øvrige undervisningsfag består i Kompetenceløft i Undervisningsfag af op til 2 særligt tilrettelagte moduler (mod 3 moduler i den ordinære læreruddannelse)

  Undervisningsfagene dansk, engelsk, idræt og matematik er aldersspecialiserede fag, som retter sig mod enten 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin. 

  Hvert modul er i alle fag angivet med 10 ECTS.

  Modulernes sammensætning og tilrettelæggelse

  De fleste moduler kan studeres uafhængigt af hinanden. Dog kan der for det enkelte undervisningsfag være en særlig progression i modulopbygningen, som alt efter dine forudsætninger vil være bedst at følge. 

  Sammensætningen af moduler afhænger af det, du og din skoleleder beslutter, at du skal deltage i. 

  Jeres vurdering kan bero på VIA’s anbefalinger fra en kompetenceafklaringssamtale eller på anden vurdering, I sammen foretager. Tilrettelæggelsen af uddannelsen i et modul afhænger af de aftaler, der er mellem din kommune og VIA. 

  Moduler og kompetencemålsprøve

  Hvert modul er et selvstændigt uddannelsesforløb, der tilsigter, at du oparbejder kompetencer i dele af undervisningsfaget. Men et undervisningsfag i Kompetenceløft i Undervisningsfag er altid mere end summen af det antal moduler, du har deltaget i. 

  Det samlede uddannelsesforløb afsluttes med en kompetencemålsprøve. Det er kompetencemålsprøven, der giver dig formel kompetence i undervisningsfaget. Kompetencemålsprøven er en prøve i alle undervisningsfagets kompetenceområder, som de er oplyst for det enkelte fag. Det betyder, at du ved prøven både skal dokumentere og demonstrere de kompetencer, du har fra anden sammenhæng og de kompetencer, du har oparbejdet gennem uddannelsen.

 • I skoleåret 2021/2022 opretter vi moduler på en række undervisningsfag, hvor der også er plads til dig - se aktuelle moduler længere nede på siden. Tilmeldingsfrist er den 6. maj 2021.

  Har du brug for at blive optaget efter den 6. maj 2021, og har du brug for hjælp til rette valg, er du altid velkommen at kontakte administrativ partner Inge Jung Steenberg, ijs@via.dk  

  Er der optagelsesgaranti?

  Deltagere optages i den rækkefølge, som de tilmelder sig. 

  Vi kan ikke garantere, at du bliver optaget på modulet. Der kan for eksempel være så få tilmeldte, at holdet ikke bliver oprettet. I et sådan tilfælde får du besked, efter fristen for tilmelding er udløbet. 

 • Alle moduler er angivet med 10 ECTS, men for hvert modul vil din arbejdsindsats og den tid, du kan og bør afsætte for at kunne gennemføre uddannelsen, være afhængig af flere forhold: 

  1. Den tid du bør afsætte til uddannelsen afhænger af dine forkundskaber, dine ambitioner og dine mål med uddannelsen.
  2. Udmøntningen af de enkelte undervisningsfagsmoduler vil være forskellig, og undervisningen vil være forskellig i sit indhold og sin form. Der kan være alt fra nye og udfordrende til velkendte og trygge.  
  3. Det har selvsagt betydning for din uddannelse, hvilke rammer og vilkår, der er aftalt mellem dig og din skoleleder for udmøntning af ovenstående og for din deltagelse.

  Materialer:

  Der er ikke noget pensum, men der vil er forslag til litteratur og materialer til de enkelte moduler. Her kan du med fordel studere hele eller dele af den foreslåede litteratur med sigte på at opnå de relevante kompetencer i det fagområde, modulet omhandler, og som en del af forberedelsen for senere at kunne bestå kompetencemålsprøven. 

  Du kan også hente viden, information og inspiration fra andre kilder og anden litteratur, hvis du vurderer, at det er mere givende for dig i forhold til at kunne leve op til kompetencemålene i de enkelte moduler. 

  Skriftlige opgaver

  Skriftlige opgaver og produkter til aflevering varierer ligeledes i form og indhold på de enkelte moduler. Opgaverne vil relatere sig til din eller de øvrige deltagernes praksis, når dette er relevant og muligt. 

  Opgaver kan eksempelvis være: Analyse af elevprodukter, undervisningsforløb, identifikation af aktuelle problemstillinger for arbejdet med faget på et givet klassetrin, afprøvninger i praksis, videooptagelser af undervisning og skriftlige træningsopgaver, øvelser mv. 

 • Du får besked på mail om hvilket hold, du er optaget på, samt hvor og hvornår undervisningen foregår. 

  Adgang til Itslearning 

  Du får også tilsendt en adgangskode til Itslearning. På Itslearning vil du modtage en modulplan, hvor du kan orientere dig om overordnede mål, indhold og materialer for det konkrete forløb. 

  Undervisningsdage og indhold

  Alle moduler er tilrettelagt med ti undervisningsdage af seks timers undervisning. Modulplanen angiver, de konkrete datoer for undervisningsdagene. 

  Gennem Itslearning får du efterfølgende oplysninger om blandt andet indhold af undervisningen, undervisningsplaner, parkering, kantineforhold, prøvetilmeldinger mv. Her får du også kontakt til holdets underviser og øvrige deltagere.

 • Du skal have en læreruddannelse for at deltage på uddannelsesforløbet.

Moduler

Kontakt

Inge Jung Steenberg