Børn på gynge

ICS-Integrated Children’s System

Helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge – kvalificer anvendelsen af ICS i dit daglige arbejde.
Er du ny eller erfaren med ICS? En enkelt medarbejder eller en hel kommune? Her finder du en bred vifte af muligheder for fordybelse og kvalificering i arbejdet med ICS.

Hvad er ICS? 

ICS er en helhedsorienteret metode, du kan anvende i hele sagsgangen med udsatte børn, unge og deres familie. Metoden er netop blevet forenklet og opdateret af Socialstyrelsen.

Du sikrer dig et socialfagligt løft, et styrket fokus på barnet/den unge og en systematisk tilgang.

Med ICS får du nyeste viden i relation til barnets/den unges udvikling, forældrekompetencer samt familie og netværk.

ICS er for dig, der er:

 • Socialrådgiver eller sagsbehandler og anvender ICS i dit arbejde
 • ICS-superbruger, som til daglig skal give faglig sparring til kolleger
 • Faglig leder, koordinator eller konsulent med fokus på at understøtte forankring af ICS på arbejdspladsen
 • Pædagog, lærer, klubmedarbejder, sundhedsplejerske mv. inden for almenområdet
 • Familiebehandler, pædagog, plejefamilie mv. inden for det specialiserede dag- og døgntilbud

Tag selv på ICS-kursus eller bestil et skræddersyet forløb sammen med dine kolleger.

ICS kompetenceudvikling

 • Vælg blandt de aktuelle ICS-forenklingskurser, som VIA udbyder igennem Børnekataloget.
 • Deltag i et skræddersyet kompetenceløft - enten som en række temadage med fokus på ICS eller som et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb målrettet hele arbejdspladsen.
 • Træk på ICS-faglig sparring
 • Få konsulentbistand til implementeringsprocessen.

Vælg blandt aktuelle uddannelsestilbud

Mere information om ICS

 • Børnekataloget - kurser

  Du kan komme på ICS-kurser med Børnekataloget. ICS-kurserne er målrettet myndighedsrådgivere og samarbejdspartnere samt ICS-Superbrugere (ICS / DUBU og lignende IT) og faglige ledere.

  Der er tre forskellige kursustyper at vælge imellem:

  • Forenkling af ICS og værktøj til udredning og handleplan på børnehandicapområdet
  • Implementering af ICS forenklingen for superbrugere
  • Grundkursus om ICS forenklingen

  Se de aktuelle uddannelsestilbud længere oppe på denne side.

 • Særligt tilrettelagt forløb for din arbejdsplads

  Som arbejdsplads kan I også vælge at få et særligt tilrettelagte uddannelsesforløb eller temadag - til et brush up, som et supplement eller til fordybelse på udvalgte områder.

  Vi tager fat om udvalgte ICS-tematikker, der har relevans for jeres arbejde med ICS. Forløbene tilrettelægger vi i tæt samspil med jer, så det matcher jeres behov. Mulighederne er mange.

  Det kan fx være, at I

  • har brug for en samlet introduktion til ICS.
  • har behov for et brush up på ICS, efter at DUBU har taget over en tid.
  • ønsker at gå i dybden med særlige perspektiver - fx tilknytnings- og relationsteorier, neuropsykologi, mentalisering eller resiliensprocesser.
  • vil styrke kvaliteten af den socialfaglige analyse og vurdering med et blik på indsatstrappen.
  • ønsker at arbejde med ICS-magneterne som sparringsredskab, fx til at styrke fokus og sikre, at undersøgelsen ikke er mere omfattende end formålet tillader.
  • vil styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem myndighed og udfører med ICS som fælles referenceramme.
  • vil styrke plejefamiliernes viden og forståelse for ICS og arbejde med, hvordan denne viden kan omsættes i statusudtalelser.
  • arbejder med dokumentation i en socialpædagogisk praksis og gerne vil styrke sammenhængen mellem den faglige dokumentation og ICS.
 • Konsulentbistand - rådgivning og sparring

  Har du som faglig leder eller konsulent ansvar for at implementere eller kvalificere anvendelsen af ICS, så har du måske behov for en faglig sparringspartner og ekstern konsulent, der kan indgå med målrettet ICS-sparring og bidrage ind i jeres konkrete implementerings- og udviklingsproces.

  Få et klippekort til ICS-konsulentbistand, fx. fem gange to timers sparring, som I kan trække på, når I har behov. Book et uforpligtende møde eller ring og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kursisterne siger

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Målrettet uddannelse af ICS Superbrugere og faglige ledere.

Jeg er din kontaktperson

Birgit Raundahl Koldsø

Birgit Koldsø

Uddannelseskoordinator

T: 8755 1969
E: bk@via.dk