Case

Bedre virksomhedssamarbejde via kompetenceudvikling

Medarbejderne i beskæftigelsesafdelingen i Silkeborg Kommune har varierende kompetencer og viden omkring, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og hvordan virksomhedssamarbejde skal gribes an. Derfor ønskede de et fælles kompetenceløft.

Bedre virksomhedssamarbejde via kompetenceudvikling

Vi har investeret i at give 200 af vores borgerrettede medarbejdere en uddannelse på VIA University College i virksomhedsrettet beskæftigelsesfaglighed. Det har givet et markant bidrag til øget værdiskabelse i vores indsats

Jørgen Skovhus Haunstrup, Beskæftigelseschef, Silkeborg Kommune

En af de store udfordringer i beskæftigelsesafdelingen i Silkeborg Kommune var medarbejdernes meget varierende kompetencer og viden omkring, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og hvordan virksomhedssamarbejde skal gribes an.

Derfor ønskede Silkeborg Kommune, som et led i deres nye virksomhedsstrategi, et fælles kompetenceløft for alle medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen. Nu skulle der sættes forøget fokus på udvikling af fælles viden og sprog blandt medarbejderne samt igangsættes en opkvalificering af medarbejdernes metodeværktøjskasse til løbende kvalificering af virksomhedssamarbejdet.

Ved det indledende møde med konsulenter fra VIA University College og Rambøll, fik Silkeborg Kommune afstemt forventninger, ønsker og behov. Herudfra kunne VIA planlægge og igangsætte et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, i form af et valgmodul fra Diplomuddannelsen i beskæftigelse, for kommunens medarbejdere.

Ledelsen besluttede at iværksætte et udviklingsprojekt for at kvalificere den virksomhedsrettede indsats, hvor de ville give alle medarbejdere både et individuelt og et fælles kompetenceløft. Løsningen var et målrettet uddannelsesforløb med fokus på udvikling af fælles viden, kompetencer, metoder og sprog blandt medarbejderne i afdelingen. Aftalen omfatter i alt 8 hold med ca. 250 medarbejdere

”Vi fik lært nye metoder og begreber, som vi kan bruge i vores daglige arbejde. Vi fik udvidet vores horisont, og alle fik noget ud af forløbet. Kommunikationen med virksomhederne kan blive endnu bedre med det, vi har lært. Jeg kan også forklare en kompleks lovgivning mere klart end før, og på den måde er vi blevet bedre til at spille hinanden gode”, siger Kim Gaardsdal, Virksomhedskonsulent, Silkeborg Kommune.

Alle underviserne har særlig viden og kompetencer inden for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats, og samtidig er Silkeborg Kommunes virksomhedsstrategi blevet integreret i undervisningen. Herved kan den viden og de metoder, medarbejderne løbende har lært igennem kompetenceudviklingen, bedre direkte kobles til deres egen praksis.

Resultat med synlige gevinster

Kompetenceudviklingsforløbet har løftet kompetencerne og samarbejde på tværs af organisationen. Det har skabt fælles videngrundlag, og alle har lært noget nyt inden for både deres eget faglige felt, men i høj grad også om organisationens overordnede opgave og vigtigheden af, at den virksomhedsrettede indsats er velkvalificeret tilrettelagt, både af hensyn til borgere og virksomheder. Inden for virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen er det lykkedes. Det har udviklet afdelingen og højnet fagligheden. En række af de fælles gevinster er følgende:

  • Fælles videngrundlag i Silkeborg kommunes beskæftigelsesafdeling
  • Fælles og individuelle kompetenceløft for medarbejderne i Silkeborg kommunes beskæftigelsesafdeling
  • Alle medarbejdere har lært noget nyt inden for deres eget faglige felt
  • Alle medarbejdere har fået mere viden om og inspiration fra kollegernes felt
  • Virksomhedsrettet indsats og beskæftigelsesrettet socialt arbejde er ikke længere enten/eller men både/og
  • Beskæftigelsesfaglighed er i dag et fælles udgangspunkt

” 95% af medarbejderne er kommet tilbage efter uddannelsen og fortalt, at de har lært begreber og teorier, de let kan omsætte i praksis og på den måde tilgå arbejdet på en mere professionel måde. Begreber som facilitatorrolle og projektledelse bliver brugt flittigt blandt medarbejderne, og det gør bare arbejdet lettere for alle, fordi vi har fået et fælles mindset og sprog i afdelingen", fortæller Dorte Nørgaard, Afdelingsleder, Jobcenter Erhverv, Silkeborg Kommune.