Case

Coaching i beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesreformen satte fornyet fokus på en styrket kommunikation til borgeren og understregede behovet for kompetenceudvikling på området. Det gjorde man noget ved i Ikast-Brande og i Ringkøbing-Skjern kommune.

Det har været et succesfuldt forløb, hvor en stor gruppe medarbejdere virkelig har udvidet deres værktøjskasse, og hvor vi som arbejdsplads har fået skabt et fælles afsæt. VIA har været gode til at imødekomme vores særlige behov, og vi er i fællesskab lykkedes med at få de nye redskaber bragt helt ud i praksis

Birgit Thorup, Arbejdsmarkedschef, Ikast-Brande Kommune

Et eksempel på, hvordan et skræddersyet forløb kan udformes, er coachuddannelsen, som VIA gennemførte i beskæftigelsesafdelingen i Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommune. Formålet var, at deltagerne fik både teoretisk viden om og praktiske færdigheder i brugen af coaching som effektivt kommunikations- og udviklingsværktøj. Og at de studerende tilegnede sig og udviklede egne praktiske færdigheder med henblik på at anvende coaching som en ressourceorienteret tilgang for udvikling af individer og teams i deres daglige arbejde.

Indhold

  • Coachingmetoder og -værktøjer i forhold til individuel og teambaseret coaching
  • Teoretiske og metodiske perspektiver på coaching – herunder magtbegrebet og etiske implikationer
  • Indsigt i forskellige kontekster og positioner i forhold til coaching
  • Øget selvbevidsthed, selviagttagelse og refleksioner i forhold til egen coachpraksis og -stil
  • Kobling af teori, metoder og værktøjer i forhold til den enkeltes organisatoriske hverdag

Aktionslæringsforløb

Udvidet aktionslæringsforløb består i, at underviseren kommer ud og observerer deltagerne hver især, mens de har en samtale med en ledig eller sygemeldt borger, og hvor de anvender nogle af de samtaleværktøjer og metoder, de lærer på forløbet. Efterfølgende får de feedback og sparring. Det understøtter implementering af det lærte i praksis.