Elopak: Uddannelse til alle niveauer

Elopak stod over for en større optimeringsproces – en proces der ville kræve nye tilgange, vaner og arbejdsmetoder. En af udfordringerne var at få alle mand ombord. Hvordan flytter du adfærd og skaber en kultur, som alle er fælles om?

Medarbejdere fra Elopak

Det har været et super fedt forløb, hvor blandingen af teori og praktiske øvelser har givet mig en ny måde at se og angribe udfordringer og opgaver på. Forløbet har givet mig redskaber og modeller til at analysere udfordringer og herudfra designe løbende forbedringer med et større overblik.

Joakim La Cour, Trykker og sporleder

Udfordringer - optimeringsproces

Elopaks medarbejdere omsætter hver eneste dag flere hundrede tons pap til et utal af former for kartoner - fx de kartoner, du drikker din mælk, kakaomælk eller morgenjuice af. Virksomheden har gennem de seneste fem år investeret store summer i ny teknik og maskiner, der skal kunne følge med tiden. De digitale forudsætninger for en effektiv virksomhed er således på plads.

Efter denne investering kom turen så til at optimere de menneskelige processer for herigennem at kunne få mest muligt ud af det nye udstyr og sikre mindre spild af blandt andet tid og pap – kostbare ressourcer for en virksomhed, der omsætter pap til karton døgnet rundt.

Elopak stod således over for en større optimeringsproces – en proces der ville kræve nye tilgange, vaner og arbejdsmetoder. En af udfordringerne var at få alle mand ombord. For hvordan flytter du adfærd og skaber en kultur, som alle er fælles om? Og som alle kan se en mening med?

Løsning - efteruddannelse og virksomhedsrejse

Elopak gik i gang sammen med 4IMPROVE Consulting Group. Idéen og målet var at gennemføre en optimeringsproces drevet af medarbejderne selv. Virksomhedens medarbejdere skulle involveres i at skabe en ny kultur og en fælles platform, som alle følte medansvar for.

Løsningen var ELOVATION - en virksomhedsrejse, som Elopak selv kaldte det. Strategien bag ELOVATION var fælles efteruddannelse, som skulle udvikle virksomheden på alle niveauer. Rejsen skulle forløbe over 2-3 år, hvor medarbejderne på skift i flere hold kom afsted på efteruddannelse. Startskuddet lød i 2016, og forløbene er stadig i gang.

ELOVATION indeholder to niveauer af efteruddannelse:

  • TPM Basis: Basisforløb på tre dage, som omfatter næsten alle ansatte. Det unikke ved forløbet er, at alle - uanset placering i organisationen - modtager den samme undervisning.
  • TPM Driver: Længevarende forløb på 12 uger, som 30 nøglemedarbejdere af to omgange er udpeget til at gennemføre. Her har den enkelte medarbejder fået udarbejdet en individuel uddannelsesplan og et optimeringsprojekt, som eksamensopgaven. Optimeringsprojektet tager afsæt i praksis, og sådan bliver teorien koblet til praksis fra dag ét.

Udbytte - fælles platform og mindre spild

At få inddraget medarbejderne er lykkedes. Gamle vaner er ved at blive nedbrudt og nye og mere effektive processer er opstået. Der er blandt andet indført tavlemøder flere steder i virksomheden, så alle kan følge med i udviklingen. Fælles forbedringsmøder er også indført. For medarbejderne er møderne et vindue til medinddragelse og involvering, og for lederne åbner det mulighed for, at de giver medarbejderne følelsen af at blive hørt.

På tværs af teams er der opstået et fælles sprogbrug, en fælles forståelse for optimering og en fælles platform. Derudover mærker Elopak en markant reduktion i mængden af spildt pap – hårde fakta der giver positivt udslag på bundlinjen.

At være under uddannelse har givet mig nye værktøjer til at udstikke en kurs for de idéer, som medarbejderne kommer med. Jeg har ikke en færdig plan for, hvordan vi skal gøre, fordi afdelingen er en del af en ongoing proces, hvor medarbejdernes idéer til optimering hele tiden afprøves.

Dan Schleimann, Afdelingsleder for Flame Sealerafdelingen