IRIS Connect gør en forskel for Dagplejen Herning

Dagplejekonsulenterne i Herning Kommune har fået udviklet sine kompetencer med IRIS Connect.

IRIS-Connect

Jeg oplever, at mine medarbejdere handler og tænker mere konsulterende. De har fået en mere spørgende tilgang til det at føre tilsyn. IRIS Connect har gjort det muligt at gennemføre denne forandring

Thomas Nick Hamann, Leder, Dagplejen Herning Kommune.

Behov for en ny kultur

Dagplejen i Herning Kommune stod over for en kulturændring. Hidtil har dagplejekonsulenterne arbejdet rådgivende over for dagplejerne i kommunen, som de fører tilsyn med. Fra ledelsens side var der et ønske om, at konsulenterne i højere grad skulle arbejde proceskonsultativt.

Man ville gerne væk fra, at konsulenterne fungerede som pædagogiske eksperter, der fortalte, hvordan dagplejerne skulle løse deres udfordringer. I stedet skulle konsulenterne i højere grad ved brug af spørgsmål understøtte, at dagplejeren selv skulle reflektere og få ejerskab til løsninger på udfordringer. Der skulle skabes et helt nyt læringsrum.

Det kan være svært at gennemføre en sådan kulturændring, og ofte bliver resultatet ikke, som det fra starten var tiltænkt. Det var man bevidst om ved Dagplejen i Herning Kommune, der derfor ønskede at klæde konsulenterne bedst muligt på til at gennemgå denne forandring.

Konsulenterne havde kun et begrænset kendskab til, hvordan de hver især arbejdede med dagplejerne, fordi de er helt på egen hånd, når de er ude ved en dagplejer for at føre tilsyn eller give vejledning. Derfor havde konsulenterne kun sig selv at støtte sig til. For at styrke konsulenternes arbejde ønskede Dagplejen i Herning Kommune at åbne op for sparring og samarbejde blandt konsulenterne.

Digitalt værktøj til refleksion og sparring

Konsulenterne i dagplejen i Herning Kommune fik først uddannelse i teori om vejledning, kommunikation og forandring og blev introduceret til kamerasystemet og den digitale platform IRIS Connect. Hen over et år mødtes konsulenterne i læringsteams for at udvikle en mere procesorienteret praksis. De enkelte læringsteams havde en konsulent fra VIA University College tilkoblet på møderne, for at facilitere proces og give sparring.

Møderne tog afsæt i videooptagelser fra tilsyn, der blev delt på den digitale sikre platform, hvor konsulenterne nu kan se hinandens praksis og efterfølgende analysere og reflektere over den sammen. Mellem møderne arbejdede konsulenterne med egne formulerede handlinger.

"Arbejdet med videoklip af mig selv har givet et direkte fokus ind på den praksis, jeg udøver. Gør jeg det, jeg tror, jeg gør? Videoklippet viser, hvad der er i spil, og der er ikke lagt en andens tolkning ind over – det fremstår så konkret”, siger Kirsten Laugesen, Dagplejekonsulent.

Forløbet havde fokus på at udvikle et fælles sprog, blandt konsulenterne for den måde de arbejder på. Desuden var det at gøre konsulenterne opmærksomme på, hvordan de kan bruge hinanden til at forbedre deres arbejde.

"Det har været dejligt at have sine kollegaer med, således at vi også kunne drøfte individuel praksis, og hvordan hinanden gør”, fortæller Lisa Marckstrøm Jensen, Dagplejekonsulent.

Øget samarbejde på tværs

Dagplejen i Herning Kommune oplevede et styrket samarbejde mellem konsulenterne. Det var afgørende, at konsulenterne gennem brugen af IRIS Connect åbnede op for deres praksis og brugte hinanden til sparring omkring deres tilgang til det at være konsulenter. Det skabte en mere ensartet praksis for, hvordan de fører tilsyn.

Dagplejekonsulenterne blev bevidste om, hvilken betydning det har at træde et skridt tilbage og betragte sin praksis lidt fra distancen. Konsulenterne så deres arbejde med nye øjne ved at gennemgå videosekvenser fra deres praksis med andre konsulenter. Det gav nye vinkler på, hvad de lykkes med, og hvad de skal arbejde videre med i forhold til at opnå den ønskede forandring.

Der er sket en udvikling i måden konsulenterne betragter deres arbejde. Konsulenterne er blevet opmærksomme på at give plads til dagplejeren og gøre dem til aktive medspillere. Konsulenterne har nu fokus på at stille spørgsmål og lade dagplejeren komme med svarene på deres egne problemstillinger.