IRIS Connect styrker helhedsbilleder på specialspor

På Tingagerskolen i Ringe bruger lærerne IRIS Connect til at skabe helhedsbilleder i testsituationer i specialklasseafdelingen. De oplever, at IRIS Connect giver lærerne ro til at være til stede under testen, fordi de ved, at det hele optages – og at de altid efterfølgende kan vende tilbage til bestemte situationer.

På Tingagerskolen er specialklasseafdelingen delt op i tre trin – de yngste, de mellemste og de ældste elever. Lærerne i specialklasseafdelingen arbejder med PAS-tests, som er screeningstests af eleverne. Disse screeningstests bruges til personprofiler, der skal vise elevernes kompetenceområder, og således hvordan de har muligheder for den bedste læring. Alle PAS-testene bliver optaget med flere vinkler via IRIS Connect kameraet. Rasmus Lund er lærer i specialafdelingen på skolen. Han underviser de yngste elever, hvor han oplever at optagelserne af PAS-testene er en styrke for både ham og eleven.

"Det at vide at testsituationen bliver optaget, giver mig mulighed for at have fuldt fokus på eleven og nuet, og så kan jeg bagefter sætte et helhedsbillede sammen ved hjælp af de ting, jeg ser på videoen. Og jeg kan altid gå tilbage, hvis der er bestemte situationer, jeg har brug for at se igen", siger han.

Optagelser kvalificerer teamsamarbejdet

Rasmus er tovholder på IRIS Connect implementeringen på skolen. Han erfarer, at optagelserne ikke kun er et plus for elevernes screening og videre forløb, videosekvenserne hjælper også teamsamarbejdet.

"Videosekvenserne er et krydderi til teamsamarbejdet. Jeg kan fx dele videoklip med mine kollegaer, som de kigger på forud for møder om den enkelte elev – her kan jeg vælge udklip ud, sådan de ikke skal se 30 minutters video. Det sparer os for tid, og jeg er fri for at genfortælle det hele, når vi mødes. Og så betyder det også, at min oplevelse af situationen bliver nuanceret med det, som de andre ser i mine videoklip. Det giver os grobund for mere kvalificerede teamdrøftelser." 

Lad eleverne se med

Tovholderen oplever ikke, at eleverne påvirkes negativt ved at blive filmet – tværtimod:

"De yngste er voldsomt interesserede i at sætte udstyret op, og det får de lov til at hjælpe med. Det er også dem selv, der trykker på startknappen, når vi begynder at filme", siger Rasmus og peger på vigtigheden af at dele videoerne med eleverne:

"Når vi har lavet optagelserne får eleverne lov til at kigge med, og vi kan sammen vende tilbage til bestemte situationer – Det afmystificerer det at blive filmet, og sådan bliver video en naturlig del af deres hverdag og læring." 

IRIS Connect er en kan-opgave – ikke en skal-opgave

Bjarne Nielsen er skoleleder på Tingagerskolen. Han stødte på IRIS Connect som videoværktøj på skoleledernes årsmøde et par år tilbage, og han så et potentiale i platformen med det samme:

"Der er mange muligheder for at optage video i dag, men vi så her et redskab, som i den her elektroniske verden tilbyder en sikkerhed og en platform, der er nem at dele og arbejde med. Det betyder, vi kan bruge tiden på at arbejde med vores kerne opgave – elevernes læring", siger han.

Indtil videre er brugen af IRIS Connect en kan-opgave på skolen. Bjarne tror på, at de alle kommer længere, hvis de, der synes, det er spændende, gør sig de første gode erfaringer, og det så breder sig derfra.

Derfor blev ti superbrugere først uddannet i video-systemet – her var Rasmus Lund iblandt som tovholder. De ti superbrugere har efterfølgende uddannet 15 andre lærere gennem sidemandsoplæring, som skolen har rigtig gode erfaringer med.

"Vi oplever at lærerne tager hinanden meget seriøst, når det er en nær kollega, der står med oplæringen. Vi kan mærke, at det skaber tillid, og derfor har vi valgt formen sidemandsoplæring, og målet er, at alle der har lyst til at arbejde med IRIS Connect også uddannes i platformen inden for en nær fremtid", siger skolelederen.

Video kan bruges til skole-hjem-samtaler

Både Bjarne og Rasmus ser andre og nye fremtidsperspektiver i brugen af IRIS Connect. På specialklasseafdelingen har Rasmus og kollegerne planer om, at videoklip fra PAS-tests skal bruges til skole-hjem-samtaler:

"Vi vil gerne prøve af at vise små videosekvenser fra PAS-testene til skole-hjem-samtaler. Vi tror nemlig på, at det giver forældrene et helt andet indblik, hvis de ser barnet i praksis – og vi så derudfra kan tale om udviklingsmuligheder. På samme tid kan videodelene være med til at understøtte vores argumenter, fordi forældrene kan se, hvad vi oplever."

Håb: at lærerne vil dele videoklip med mig

Bjarne så gerne, at han som leder kunne komme tættere på lærernes praksis, ved at lærerne deler videoklip med ham:

"Når vi bliver mere trænede i at filme os selv, kunne jeg godt tænke mig, at personalet løbende deler deres optagelser med mig. Det kunne fx være til MUS samtaler, eller det kan være brugbart i forhold til casemateriale, hvor vi har fælles udgangspunkter at snakke ud fra. Jeg ser masser af fordele i, at vi deler med hinanden."