Elin er blevet mere opmærksom på at inddrage andre ressourcepersoner

Elin har taget Specialuddannelsen i borgernær sygepleje - en uddannelse der har været meget udbytterig.

På uddannelsen er vi kommet igennem mange overordnet emner, som jeg synes, har været rigtig spændende. Det har været emner som skrøbelige ældre, vejledning af personalegrupper, møder og polyfarmaci. Det har været rigtig relevant og givet god indsigt. Derudover har det været noget spændende litteratur.

Jeg er blevet inspireret af sådan noget som definitionen af skrøbelighed, og hvordan vi har fået en samlet betegnelse for borgeren. Derudover har vi fået banket mange af de forebyggende tiltag mere på plads.

Jeg fik en mere grundtilgang til det hele. Vi kan komme med en hel masse idéer om, hvad borgeren skal, men vi er nødt til at få borgeren med til selv at ville det. Ellers er der ikke noget ved det. Det skal man kunne acceptere uden at føle, at man svigter.

Jeg er blevet mere opmærksom og tænker hele tiden på at inddrage andre ressourcepersoner, fordi vi har en bred palette af tilbud, for at borgeren får det bedste forløb.