Studerende

Flere udfordrede unge i praktik

Som jobkonsulent på STU-skolen Lyngåskolen i Skejby skal Jan van Tongeren finde praktikpladser til skolens udfordrede elever. Et diplomforløb har gjort ham bedre til det.

Da Jan van Tongeren deltog i diplommodulet ’Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen’ var hans baggrund anderledes end de andre deltageres.

”Hvor de fleste andre var ansat på kommunale jobcentre, kommer jeg fra Lyngåskolen, der tilbyder unge med forskellige vanskeligheder en treårig STU-uddannelse (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, red.). Min opgave er at finde praktikophold til vores elever, uanset om de er udviklingshæmmede eller har ADHD”, fortæller Jan van Tongeren.

Til daglig har han ikke et forum at drøfte faglige spørgsmål med - lige som de kommunale jobkonsulenter - og han arbejder meget alene. Derfor var det godt for ham at være på uddannelse.

Er blevet bedre til at matche

”Vi havde et rigtig godt studiemiljø og kunne dele en masse viden og erfaringer med hinanden”, siger den 63-årige jobkonsulent.

Han er glad for det faglige udbytte på uddannelsesforløbet.

”Jeg har fået ny viden og teori og er blevet bedre til at reflektere over, hvordan jeg kan matche de rette elever med de rette virksomheder. Jeg er blevet mere bevidst om, hvilke rammer og hvilken service, de enkelte virksomheder får brug for”, siger Jan van Tongeren og nævner som eksempel, at en indadvendt elev ikke skal i praktik som tjener eller i andre funktioner med kundekontakt.

”Sådan en elev passer måske bedre til at trimme hylderne i en dagligvarebutik”.

Ønsker mere uddannelse

Jan van Tongeren synes generelt, han er blevet en bedre professionel samarbejdspartner for virksomhederne, og efter uddannelsesforløbet kan han konkret se, at flere praktikaftaler kommer i hus, og at ’parringen’ af elever og virksomheder sjældnere mislykkes.

Han har fået så meget blod på tanden, at han gerne vil gennemføre et diplommodul om vejledning af de unge. I forvejen har han gennemført modulet Neuropsykologi og neuropædagogik.