Reflekterer nu over egen undervisning

Hvis man som Anette Dam Petersen har undervist i mange år, kan ens undervisning godt blive lidt rutinepræget. Man har derfor brug for nye input for at gøre tingene anderledes.

Reflekterer nu over egen undervisning”Det her forløb omkring entreprenørskab har åbnet mine øjne for at reflektere over min egen undervisning, og se den i nye perspektiver. Vi har altid været gode til at sparre med hinanden på skolen, men det er virkelig udbytterigt at få nogle nye konkrete værktøjer og arbejde med,” siger Anette Dam Petersen.

Eksperimenthjulet

Målet er, at eleverne skal kunne gøre brug af en mere entreprenant måde at arbejde på. De skal tænke og handle selvstændigt, og de skal være åbne over for eventuelle uforudsete ting, der kan ske undervejs i deres opgaveløsning. I arbejdet med at udvikle elevernes kompetencer på det område, har Anette gjort brug af et nyt entreprenant redskab.

”Eksperimenthjulet, som er et af de redskaber, vi har arbejdet med, har jeg kunnet relatere direkte til min egen undervisning. Men endnu bedre er næsten, at jeg har kunnet overføre det til eleverne, som har arbejdet med deres eget personlige opgavehjul. Det har gjort dem bedre til at stoppe op, reflektere, retænke og revurdere undervejs, når de løser opgaver,” forklarer Anette.

Eleverne er selv kommet med nye forslag, og det ser Anette som et positivt tegn på, at eleverne har lyst til det og smag for den måde at arbejde på. Hver elev har deres eget hjul, og det er meget individuelt, hvordan skemaerne ser ud, for at det hjælper den enkelte elev bedst muligt.

”Vi er stadig i gang med at afprøve det i undervisningen. Herefter kan vi jo justere det lidt, og så kan det måske senere udbredes til andre lærere på skolen,” siger Anette.

Det entreprenante mindset

Lige nu bliver der i Anettes timer primært arbejdet med det i skemaer, men når eleven træder ud på arbejdsmarkedet, skulle det gerne være indkodet i hjernen som et entreprenant mindset hos de unge.

"Klæder vi eleverne godt på til at være selvtænkende unge, der reflekterer over deres måde at gøre tingene på, er jeg overbevist om, at vi kan sende de allerbedste elever ud til mestrene. Det er jo en ren win-win. Hvis eleverne formår at gøre brug af refleksion i hverdagen og er bevidste om at bruge det aktivt, er de godt videre,” slutter Anette af.