Tina er blevet bevidst om sine valg og fravalg

Tina  Overgaard Larsen

Det bedste ved forløbet er, at der har været tænkt læring ind i alle dele. Vi har ikke kun lært gennem forelæsninger, men i ligeså høj grad gennem vidensdeling og diskussion med de andre kursister og ved at anvende vores viden i praksis.

Modulet har givet mig en teoretisk og praktisk platform at træffe bevidste valg ud fra, når jeg skal designe, lede og facilitere processer med fokus på at møde formål for og mål med processen.

Jeg er blevet mere bevidst om kompleksiteten i at facilitere en process, og den rolle jeg har som proceskonsulent i den sammenhæng – herunder at overlade ekspertansvaret til dem, der er i rummet, og fokusere på at facilitere og udfolde deltagernes potentiale.

Undervisningen har været et godt miks af teoretiske oplæg og øvelser. Vi kursister er blevet involveret gennem hele forløbet, hvilket har holdt os aktive – selv på lange undervisningsdage.