Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Er du i arbejde, og har du en kort videregående uddannelse, kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at få SVU skal du deltage i et uddannelsesforløb, som er tilrettelagt på heltid. Få hjælp her på siden og find mere information på www.svu.dk

SVU-administrationen holder sommerlukket

I perioden 9. juli 2019 - 2. august 2019 (begge dage incl.) holder vi sommerferielukket for vejledning og administration af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Starter du på en SVU-berettiget uddannelse kort efter sommerferien, bør du senest 3. juli 2019 fremsende din ansøgning, hvis du vil være sikker på rettidig sagsbehandling.

Alternativt kan du rette henvendelse til din A-kasse eller andre SVU-administratorer. Find flere oplysninger herom på www.svu.dk.

 

Find hjælp til SVU

 • Hvad er SVU?

  Med SVU får du mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden. SVU-satsen i 2019 er 2613 kr. pr. uge svarende til 60% af den højeste dagpengesats. Er du deltidsansat, nedsættes støtten forholdsmæssigt.

  Du kan bruge SVU på to måder:

  • Du har orlov fra dit arbejde og får SVU, der svarer til dagpengesatsen
  • Du har (studie)orlov og aftaler med din arbejdsgiver, at du får fuld løn under studiet mod at din arbejdsgiver modtager din SVU (refusion).
 • Kan jeg få SVU?

  Du er berettiget til SVU under din efter- og videreuddannelse på VIA, hvis du:

  • er fyldt 25 år
  • er i arbejde
  • er dansk statsborger eller bor i Danmark
  • er optaget på en uddannelse, som er SVU-berettiget*
  • har en aftale om orlov til uddannelse med din arbejdsgiver
  • er studerende på heltid
  • ikke får anden offentlig støtte under uddannelsen.

  *Du kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, som man kan få SU til.

 • Hvad kan jeg få SVU til?

  Du kan få SVU til:

  • Et 10 ECTS-modul tilrettelagt på max 8,6 uger 
  • Et 5-ECTS modul tilrettelagt på max 4,2 uger 
  • Et 15 ECTS-modul tilrettelagt på max 13 uger
  • 3 moduler (i alt 25-35 ECTS-point) gennemført sideløbende i ét semester
  • En hel diplomuddannelse (60 ECTS-point) gennemført i løbet af to sammenhængende semestre
 • Hvordan søger jeg om SVU?

  Du har nu to muligheder for at søge om SVU:

  Digital SVU-ansøgning

  Den nye digitale SVU-ansøgning vil grundlæggende set fungere på samme vis som den nuværende papiransøgning. Det vil sige, at alle tre parter – ansøger, uddannelsessted og arbejdsgiver – udfylder ansøgningen med de samme oplysninger som hidtil, hvorefter ansøgningen sendes til en SVU-administrator. Udfyldelse og underskrivelse sker nu blot digitalt og videresendelse til næste part vil ske automatisk. Følg vejledningen og læs mere om digital ansøgning på www.svu.dk.

  Papir SVU-ansøgning

  1. Hent ansøgningsskemaet ”Videregående niveau” på www.svu.dk.
  2. Udfyld felt 2-33 og få din arbejdsgiver til at udfylde felt 44-45. Sørg for at udfylde alle felter præcist. Følg vejledningen, som indgår i ansøgningsskemaet.
  3. Send ansøgningen til VIA på den adresse, der er anført i det brev, du har modtaget fra os om optagelse på videreuddannelsen. Mærk brevet 'att. Studiesekretæren'.* 
  4. Studiesekretæren sørger herefter for at videresende din ansøgning til SVU's lokale repræsentant.

  *Du kan ikke sende ansøgningen pr. mail, da du skal fremsende det originale ansøgningsskema.

  Læs mere om Statens Voksenuddannelsesstøtte på www.svu.dk

 • Kontakt VIAs SVU-administrator

  Kontakt VIAs SVU-administrator

  Inge J. Steenberg
  T: +45 87 55 19 88
  E: ijs@via.dk

  Nelly Sylvestersen
  T: +45 87 55 19 90
  E: nsy@via.dk

   

  SVU-administrationen holder sommerlukket 

  I perioden 9. juli 2019 - 2. august 2019 (begge dage incl.) holder vi sommerferielukket for vejledning og administration af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Starter du på en SVU-berettiget uddannelse kort efter sommerferien, bør du senest 3. juli 2019 fremsende din ansøgning, hvis du vil være sikker på rettidig sagsbehandling.

  Alternativt kan du rette henvendelse til din A-kasse eller andre SVU-administratorer. Find flere oplysninger herom på www.svu.dk.