Forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge

Der er behov for en tidlig indsats over for børn og unge i udsatte positioner. Her på siden finder du viden og uddannelsestilbud til dit arbejde med en tidlig forebyggende indsats. 

Forebyggelse og tidlig indsats er et fælles ansvar

Har du også del i den store opgave, det er at sætte ind så tidligt og relevant som muligt i forhold til børn og unge i udsatte positioner?

Du er ikke alene! Vi er også optagede af det fælles ansvar, det er at sikre en tidlig og kvalificeret indsats for børn, unge og familier. Det er vi, fordi vi ved, at jo tidligere og mere relevant der handles, des større er sandsynligheden for, at problemerne kan afhjælpes, inden de vokser sig store - både i et menneskeligt og et samfundsmæssigt perspektiv er det dyrt at vente.

Kompetenceudvikling

Vi har her på siden samlet viden, aktiviteter og tilbud om kompetenceudvikling til dig, der gerne vil eller allerede arbejder med tidlig indsats – inden for enten dagtilbud, skole, familierettede indsatser, sagsbehandling eller på sundhedsområdet. På alle kompetenceudviklingsforløb inddrager vi din erfaring og bringer forskningsbaseret viden i spil i forhold til din praksis. På den måde er et forløb altid tæt relateret til din kontekst, og du kan bruge din nye viden fra dag ét.

Er I et team eller en afdeling, der skal løftes i flok, giver et skræddersyet forløb et godt udgangspunkt for at kvalificere indsatsen sammen. Et skræddersyet forløb tager afsæt i jeres behov og sikrer derfor, at I får netop den viden, I har brug for i fx vuggestuen, børnehaven, den integrerede institution, på skolen eller bostedet. Find din kontakt længere nede på siden, hvis du vil kende jeres muligheder.

 

Uddannelser og kurser

Anbringelsesområdet

Styrk dine kompetencer i dit arbejde med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge på anbringelsesområdet med et uddannelsesforløb, der matcher dine behov.

Læs mere

Dagtilbud og skole

Vil du styrke dit arbejde med tidlige indsatser på dagtilbuds- eller skoleområdet? Find uddannelser og kurser for dig, der arbejder med tidlige og forebyggende indsatser i dagtilbud og skole.

Læs mere

Familierettede indsatser

Styrk din indsats med tidlige og forebyggende indsatser på familieområdet - find uddannelser og kurser for dig, der er optaget af og som arbejder med familierettede indsatser for udsatte børn og unge.

Læs mere

Sagsbehandling på børne- og familieområdet

Vil du udvikle dine kompetencer, som sagsbehandler eller leder, i forhold til arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn, unge og familier? Find det uddannelsesforløb, der matcher dine behov.

Læs mere

Uddan dig til sundhedsplejerske

Vil du varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Vil du styrke tidlige indsatser? Så er specialuddannelsen til sundhedsplejerske noget for dig.

Læs mere

Inspiration

Artikel

Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde

Hvad er neuropædagogik? Og hvordan er neuropædagogik som en pædagogisk tilgang relevant for dit pædagogiske arbejde? Det får du konkrete bud på her.

Gå til side
En lille pige kigger

Artikel

Tidlig opsporing af svigt og mistrivsel

Hvordan opsporer du svigt? Hvad er de gode tiltag for at skabe trygge rammer, der sikrer trivsel? Få svaret i denne artikel af lektor Jørgen Lyhne.

Gå til side
Samarbejdet mellem pædagog og sundhedsplejerske kan øge små børns trivsel

Artikel

Samarbejdet mellem pædagog og sundhedsplejerske kan øge små børns trivsel

Hvordan opsporer du som vuggestuepædagog og sundhedsplejerske potentiel udsathed hos 0-2 årige børn? Få eksempler i denne artikel af lektorer ved VIA.

Gå til side
Torkil Østerbye, tidlig indsats

Video

Skærmtid påvirker børns sprogtilegnelse

Hvornår ser børn for meget skærm? Hvornår skal du som pædagog være bekymret? Få svar i denne video med lektor Torkil Østerbye, VIA University College.

Gå til side
Hvad er tidlig indsats? Hvorfor tidlig indsats?

Artikel

Hvad er tidlig indsats? Og hvorfor er det så vigtigt?

Tidlig indsats handler om, at der sættes ind så tidligt som muligt over for børn, unge og familier i udsatte positioner. Bliv klogere på området her!

Gå til side

Artikel

Hvordan knækker vi sammen den sociale arv?

Hvad er social arv? Få svaret og tre bud på de vigtigste indsatsområder, der er afgørende, hvis vi skal flytte den sociale arv.

Gå til side

Kontakt

Dorte Ladefoged Dinnesen
  • Dorte Ladefoged Dinnesen

  • Uddannelsesleder
  • T: +45 87 55 19 71
Lykke Kolby Stengaard
  • Lykke Kolby Stengaard

  • Uddannelsesleder
  • T: +45 87 55 18 34