Forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge

Der er behov for en tidlig indsats over for børn og unge i udsatte positioner. Her på siden finder du viden og uddannelsestilbud til dit arbejde med en tidlig forebyggende indsats. 

Tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats er et fælles ansvar

Har du også del i den store opgave, det er at sætte ind så tidligt og relevant som muligt i forhold til børn og unge i udsatte positioner?

Du er ikke alene! Vi er også optagede af det fælles ansvar, det er at sikre en tidlig og kvalificeret indsats for børn, unge og familier. Det er vi, fordi vi ved, at jo tidligere og mere relevant der handles, des større er sandsynligheden for, at problemerne kan afhjælpes, inden de vokser sig store - både i et menneskeligt og et samfundsmæssigt perspektiv er det dyrt at vente.

Kompetenceudvikling

Vi har her på siden samlet viden, aktiviteter og tilbud om kompetenceudvikling til dig, der gerne vil eller allerede arbejder med tidlig indsats – inden for enten dagtilbud, skole, familierettede indsatser, sagsbehandling eller på sundhedsområdet. På alle kompetenceudviklingsforløb inddrager vi din erfaring og bringer forskningsbaseret viden i spil i forhold til din praksis. På den måde er et forløb altid tæt relateret til din kontekst, og du kan bruge din nye viden fra dag ét.

Er I et team eller en afdeling, der skal løftes i flok, giver et skræddersyet forløb et godt udgangspunkt for at kvalificere indsatsen sammen. Et skræddersyet forløb tager afsæt i jeres behov og sikrer derfor, at I får netop den viden, I har brug for i fx vuggestuen, børnehaven, den integrerede institution, på skolen eller bostedet. Find din kontakt længere nede på siden, hvis du vil kende jeres muligheder.

 

Uddannelser og kurser

Anbringelsesområdet

Styrk dine kompetencer i dit arbejde med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge på anbringelsesområdet med et uddannelsesforløb, der matcher dine behov.

Læs mere

Dagtilbud og skole

Vil du styrke dit arbejde med tidlige indsatser på dagtilbuds- eller skoleområdet? Find uddannelser og kurser for dig, der arbejder med tidlige og forebyggende indsatser i dagtilbud og skole.

Læs mere

Familierettede indsatser

Styrk din indsats med tidlige og forebyggende indsatser på familieområdet - find uddannelser og kurser for dig, der er optaget af og som arbejder med familierettede indsatser for udsatte børn og unge.

Læs mere

Sagsbehandling på børne- og familieområdet

Vil du udvikle dine kompetencer, som sagsbehandler eller leder, i forhold til arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn, unge og familier? Find det uddannelsesforløb, der matcher dine behov.

Læs mere

Uddan dig til sundhedsplejerske

Vil du varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Vil du styrke tidlige indsatser? Så er specialuddannelsen til sundhedsplejerske noget for dig.

Læs mere

Inspiration

Samarbejdet mellem pædagog og sundhedsplejerske kan øge små børns trivsel

Artikel

Samarbejdet mellem pædagog og sundhedsplejerske kan øge små børns trivsel

Opspor potentiel udsathed hos 0-2 årige børn!

Gå til siden
Torkil Østerbye

Video

Skærmtid påvirker børns sprogtilegnelse

Hvornår ser børn for meget skærm? Og hvornår skal du som pædagog være bekymret? Få svarene i denne video med lektor Torkil Østerbye.

Gå til siden
En lille pige kigger

Artikel

Tidlig opsporing af svigt og mistrivsel

Hvad er pædagogisk observation? Og hvordan bruger du det i dit pædagogiske arbejde til tidlig opsporing af svigt, overgreb eller mistrivsel?

Gå til siden
Aarhus Kommune uddanner Krop og bevægelsesvejledere og -assistenter

Case

Krop og bevægelsesvejledere styrker den tidlige indsats

Krop og bevægelsesvejledere samt -assistenter styrker børns motorik i dagtilbud i Aarhus Kommune.

Gå til siden
Hvad er tidlig indsats? Hvorfor tidlig indsats?

Artikel

Hvad er tidlig indsats? Og hvorfor tidlig indsats?

I artiklen får du svar på, hvorfor det er så vigtigt at sætte tidligt ind over for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Gå til siden
Børn efterligner pædagog, der peger på sin egen næse

Artikel

Hvordan knækker vi sammen den sociale arv?

I artiklen får du tre bud på indsatsområder, der er afgørende, hvis vi skal flytte den sociale arv.

Gå til siden
Dreng går i mellem sine venner og smiler.

Artikel

Plads til forskellighed

Skab sociale og inkluderende fællesskaber for elever med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Gå til siden

Kontakt

Dorte Ladefoged Dinnesen
Lykke Kolby Stengaard