Forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge

Der er behov for en tidlig indsats over for børn og unge i udsatte positioner. Her på siden finder du viden og uddannelsestilbud til dit arbejde med en tidlig forebyggende indsats. 

Forebyggelse og tidlig indsats er et fælles ansvar

Har du også del i den store opgave, det er at sætte ind så tidligt og relevant som muligt i forhold til børn og unge i udsatte positioner?

Du er ikke alene! Vi er også optagede af det fælles ansvar, det er at sikre en tidlig og kvalificeret indsats for børn, unge og familier. Det er vi, fordi vi ved, at jo tidligere og mere relevant der handles, des større er sandsynligheden for, at problemerne kan afhjælpes, inden de vokser sig store - både i et menneskeligt og et samfundsmæssigt perspektiv er det dyrt at vente.

Kompetenceudvikling

Vi har her på siden samlet viden, aktiviteter og tilbud om kompetenceudvikling til dig, der gerne vil eller allerede arbejder med tidlig indsats – inden for enten dagtilbud, skole, familierettede indsatser, sagsbehandling eller på sundhedsområdet. På alle kompetenceudviklingsforløb inddrager vi din erfaring og bringer forskningsbaseret viden i spil i forhold til din praksis. På den måde er et forløb altid tæt relateret til din kontekst, og du kan bruge din nye viden fra dag ét.

Er I et team eller en afdeling, der skal løftes i flok, giver et skræddersyet forløb et godt udgangspunkt for at kvalificere indsatsen sammen. Et skræddersyet forløb tager afsæt i jeres behov og sikrer derfor, at I får netop den viden, I har brug for i fx vuggestuen, børnehaven, den integrerede institution, på skolen eller bostedet. Find din kontakt længere nede på siden, hvis du vil kende jeres muligheder.

 

Uddannelser og kurser

Dagtilbud og skole

Vil du styrke dit daglige arbejde med tidlige indsatser i på dagtilbuds- eller skoleområdet? Find uddannelser og kurser for dig, der arbejder med tidlige og forebyggende indsatser i dagtilbud og skole.

Familierettede indsatser

Vil du styrke din indsats på familieområdet i dit daglige arbejde med tidlige og forebyggende indsatser? Find uddannelser og kurser for dig, der er optaget af og som arbejder med familierettede indsatser for udsatte børn og unge.

Anbringelsesområdet

Vil du styrke dine kompetencer i dit arbejde med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge på anbringelsesområdet? Eller er I en plejefamilie, og mangler i nye værktøjer? Find det uddannelsesforløb, der matcher dine eller jeres behov.

Sagsbehandling på børne- og familieområdet

Vil du udvikle dine kompetencer, som sagsbehandler eller leder, i forhold til arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge og familier? Find det uddannelsesforløb, der matcher dine behov.

Sundhedsområdet - uddan dig til sundhedsplejerske

Vil du gerne kvalificere dig til at varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Og vil du styrke tidlige indsatser? Så er specialuddannelsen til sundhedsplejerske noget for dig.

Vil du vide mere?

Plads til forskellighed 

Skab inkluderende fællesskaber for elever i indskolingen med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Hvad er tidlig indsats? 

Og hvorfor er det så vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt over for børn, unge og familier i udsatte positioner?

Hvordan knækker vi sammen den sociale arv?

Få tre bud på indsatsområder, der er afgørende for at knække den sociale arv.

Tidlig opsporing af svigt og mistrivsel 

Hvordan bruger du pædagogisk observation i dit arbejde til tidlig opsporing af svigt og mistrivsel?

Samarbejdet mellem pædagog og sundhedsplejerske kan øge små børns trivsel

Læs hvordan her og få indblik i fortællinger om det ”svære” i arbejdet med tidlig opsporing.

Aarhus Kommune styrker den tidlige indsats

Krop og bevægelsesvejledere og -assistenter skal styrke børns motorik i dagtilbud.

Skærmtid påvirker børns sprogtilegnelse

Hvornår skal du som pædagog være bekymret for børns skærmtid?

Forskning: VIA Samfund & sociale forhold

Vores viden og udbud har dybe rødder i forskning - læs mere om centret VIA samfund & Socialt arbejde.

Metoder og programmer

To drenge koncentrerer sig om skoleopgaver

Opsporingsmodellen

Arbejder du med opsporing af børn i en udsat position? Bliv klogere på opsporingsmodellen.

Pædagog eller lærer hjælper elev med at stave

HANEN - et program om sprog 

HANEN er et canadisk program med rødder i forskning. 

Børn på gynge

ICS - Integrated Children's System

Kvalificering i arbejdet med ICS i din daglige praksis!

PMTO - Parent Mangement Training

Parent Management Training 

Bliv certificeret terapeut i evidensprogrammet PMTO.

Kontakt 

Dorte Ladefoged Dinnesen

Dorte Ladefoged Dinnesen

T: +45 8755 1971
E: dld@via.dk

Lykke Kolby Stengaard

Lykke Kolby Stengaard 

T: +45 87 55 18 34
E: lkst@via.dk