Forebyggelse og tidlig indsats for anbragte unge og plejefamilier

- Uddannelser og kurser for dig, der er optaget af forebyggelse og tidlig indsats for anbragte unge, eller for jer som er en plejefamilie.

Ønsker du at udvikle dine kompetencer som medarbejder eller leder i forhold til arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge på anbringelsesområdet? Eller er I en plejefamilie, og mangler I nye værktøjer eller ny viden? Se aktuelle uddannelses- og kursustilbud her.

Diplomuddannelser

Den sociale diplomuddannelse - børn og unge

Få inspiration og kompetencer til at styrke arbejdet med udsatte børn, unge og familier, og få indsigt i psykologiske og sociologiske teorier og metoder i socialt arbejde, som gør dig i stand til at undersøge og udvikle praksis.

Den sociale diplomuddannelse - børnerådgiver

Vil du udvikle dine kompetencer inden for inddragelse og samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner? Så er børnerådgiverforløbet noget for dig!

Diplomuddannelse i psykologi

Sæt mennesket i centrum og bliv kvalificeret til at håndtere psykologiske problemstillinger i dit professionelle pædagogiske arbejde, og få indsigt i menneskets potentialer med hensyn til læring, udvikling og trivsel.

Diplomuddannelse i pædagogisk- og socialpædagogisk arbejde

Få større indsigt i de mest centrale tematikker i det pædagogiske og socialpædagogiske arbejde og tilegn dig grundlæggende viden i forhold til relationsarbejde, udviklings- og læreprocesser samt social inklusion.

Diplomuddannelse i specialpædagogik

Specialpædagogik er sat på dagsordenen i hele det pædagogiske felt. Kvalificer dig til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger i det brede læringsmiljø og i alle udviklingssammenhænge.

Kurser og enkeltmoduler