Forebyggelse og tidlig indsats i dagtilbud og skole

- Uddannelser og kurser for dig, der er optaget af forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge i dagtilbud og skole.

Ønsker du at udvikle dine kompetencer som medarbejder eller leder i forhold til arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge på dagtilbuds- og skoleområdet? Se aktuelle uddannelses- og kursustilbud her.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelse i psykologi

Sæt mennesket i centrum og bliv kvalificeret til at håndtere psykologiske problemstillinger i dit professionelle pædagogiske arbejde, og få indsigt i menneskets potentialer med hensyn til læring, udvikling og trivsel.

Diplomuddannelse i pædagogisk- og socialpædagogisk arbejde

Få større indsigt i de mest centrale tematikker i det pædagogiske og socialpædagogiske arbejde og tilegn dig grundlæggende viden i forhold til relationsarbejde, udviklings- og læreprocesser samt social inklusion.

Diplomuddannelse i specialpædagogik

Specialpædagogik er sat på dagsordenen i hele det pædagogiske felt. Kvalificer dig til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger i det brede læringsmiljø og i alle udviklingssammenhænge.

Kurser og enkeltmoduler

Vil du vide mere?

Bliv inspireret på LinkedIn

Vær med i vores LinkedIn gruppe Kvalitet i dagtilbud, og bliv inspireret indenfor bevægelse, sprog, tidlig indsats, læringsmiljøer, faglig ledelse, mv.

Metoder og programmer

Pædagog eller lærer hjælper elev med at stave

HANEN - et program om sprog 

HANEN er et canadisk program med rødder i forskning. Bliv certificeret!

To drenge koncentrerer sig om skoleopgaver

Opsporingsmodellen

Arbejder du med opsporing af børn i en udsat position? Bliv klogere på opsporingsmodellen.

PALS - Positiv adfærd i læring og samspil

Positiv Adfærd i Læring og Samspil

PALS: Udviklingsmodel der styrker en inkluderende skolekultur.