HANEN - Canadiske sprogprogrammer 

Brænder du for at fremme børns sproglige udvikling? Styrk dine sprogunderstøttende kompetencer i praksis med Hanen. 

Arbejder du med børn og sprog?

Børns sproglige udvikling har stor betydning for deres muligheder for at klare sig godt her og nu - men også på sigt i skole og uddannelsessystem.

Hanens metoder og teknikker bygger på nyeste forskning, og har til formål at styrke dig med pædagogisk baggrund, eller dig som forælder der ønsker at give dit barn det skarpeste sproglige afsæt.

Vil I styrke indsatsen?

Mulighederne for efteruddannelse inden for Hanen er mange, og du og dine kollegaer kan enten tage kurserne ”Sprog og samspil” og ”Mere end ABC” fra Hanen centeret i Canada, eller vi kan tilrettelægge kurser og temadage med elementer fra kurserne med afsæt i jeres behov.

Find inspiration i eksemplerne herunder, eller kontakt os for at høre mere om jeres muligheder.

Fakta om Hanen

  • Hanen Centeret er en canadisk non-profit organisation
  • Målet er at understøtte forældre og pædagogisk personales arbejde med børns sociale, sproglige og skriftsproglige kompetencer
  • Alle programmets elementer bygger på den nyeste forskning

Læs mere på Hanens hjemmeside

Kurser fra Hanen 

Sprog i samspil 

Eksempel på et kursusforløb: 

Session 1: Lad os se nærmere på kommunikation

Session 2: Lad barnet vise vej

- Herefter video og feedback på begge sessioner

Session 3: Turtagning

- Herefter video og feedback

Session 4: Styrk samspillet i gruppeaktiviteter

- Herefter video og feedback

Session 5: Tilbyd information der fremmer sprogtilegnelse

- Herefter video og feedback

Session 6: Lad sproget vise vejen til literacy

- Herefter video og feedback

Session 7: Styrk interaktionen mellem jævnaldrende

Session 8: Opsamling og afslutning

Mere end ABC

Eksempel på et kursusforløb:

Session 1: Den tidlige literacys byggeklodser

Session 2: Gør læsning til en samtale

- Herefter video og feedback på begge sessioner

Session 3: Få nye ord til at funkle for at udvide ordforråd

- Herefter video og feedback

Session 4: Udvid børns forståelse af historier

- Herefter video og feedback

Session 5: Hjælp børn med at bruge sproget til at tænke og lære

- Herefter video og feedback

Session 6: Frem udviklingen af skriftsprogsviden

- Herefter video og feedback

Session 7: Opbyg fonologisk opmærksomhed

Fleksible kurser

Er I flere, der mangler et kompetenceløft? Vi skræddersyer til jer!

Vi sammensætter kurser med udgangspunkt I jeres behov og de udfordringer, som I står overfor at skulle løse sammen.

AMU uddannelsen "Leg med sprog" kan fx sammensættes med elementer fra Hanen kurset ”Sprog i samspil” og ”Mere end ABC”. Indholdet tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov.

Forløbet kan sammensættes som et split forløb, hvor deltagerne arbejder med strategierne i praksis under uddannelsen. Dette kan kobles med videooptagelse og feedback.

Leg med sprog-uddannelsen har en varighed på fem dage og er gratis for ufaglært og faglært personale som fx medhjælpere og dagplejere.

Der kan også søges VEU godtgørelse.

Har du spørgsmål?

Kontakt Karen Reitz på E: kare@via.dk

Temadage 

Teacher Talk

Vil I løftes i flok? Vi afholder hele temadage, som kan erhverves enkeltvis eller som et samlet forløb - alt efter jeres behov.

Temadagene har titlerne:

  • Støtte til sprogudvikling i dagtilbud
  • Udvikling af samspil mellem børn i dagtilbud
  • Lad sproget vise vej til læse- og skriveudvikling

Hver temadag har en varighed på 6 timer, og de skal erhverves i kronologisk rækkefølge.

De tager alle udgangspunkt i Teachers Talk hæfterne, som er hæfter, der indeholder hovedpointerne fra bogen Sprog i samspil. Der er et hæfte til hver temadag, som udleveres ved deltagelse. 

 

Har du spørgsmål?

Torkil Østerbye | VIA University College

Jeg er din kontaktperson

Torkil Østerbye
T: +45 87 55 19 39
E: tork@via.dk

Karen Randlev Reitz | VIA University College

Jeg er din kontaktperson

Karen Randlev Reitz
T: +45 87 55 19 48
E: kare@via.dk

Helle Brandt | VIA University College

Jeg er din kontaktperson

Helle Brandt
T: +45 87 55 18 96
E: helb@via.dk