Tidlige og forebyggende familierettede indsatser

- Uddannelser og kurser for dig, der er optaget af tidlig og forebyggende familierettet indsats for udsatte børn og unge

Ønsker du at udvikle dine kompetencer som medarbejder eller leder i forhold til arbejdet med tidlige familierettede indsatser for børn og unge i udsatte positioner? Se aktuelle uddannelses- og kursustilbud her.

Diplomuddannelser

Den sociale diplomuddannelse - børn og unge

Få inspiration og kompetencer til at styrke arbejdet med udsatte børn, unge og familier, og få indsigt i psykologiske og sociologiske teorier og metoder i socialt arbejde, som gør dig i stand til at undersøge og udvikle praksis.

Den sociale diplomuddannelse - børnerådgiver

Vil du udvikle dine kompetencer inden for inddragelse og samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner? Så er børnerådgiverforløbet noget for dig!

Diplomuddannelse i psykologi

Sæt mennesket i centrum og bliv kvalificeret til at håndtere psykologiske problemstillinger i dit professionelle pædagogiske arbejde, og få indsigt i menneskets potentialer med hensyn til læring, udvikling og trivsel.

Diplomuddannelse i pædagogisk- og socialpædagogisk arbejde

Få større indsigt i de mest centrale tematikker i det pædagogiske og socialpædagogiske arbejde og tilegn dig grundlæggende viden i forhold til relationsarbejde, udviklings- og læreprocesser samt social inklusion.

Diplomuddannelse i specialpædagogik

Specialpædagogik er sat på dagsordenen i hele det pædagogiske felt. Kvalificer dig til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger i det brede læringsmiljø og i alle udviklingssammenhænge.

Kurser og enkeltmoduler

Metoder og programmer

PMTO - Parent Mangement Training

Parent Management Training 

Bliv certificeret terapeut i evidensprogrammet PMTO.