Artikel

Plads til forskellighed

Find inspiration og få konkrete input til dit arbejde med at skabe sociale og inkluderende fællesskaber i indskolingsklasser med elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

Hent inspirationskataloget her (pdf)