Intensive Interaction: social temadag med Ditte Rose Andersen

3. december 2020: Har du mod på at styrke nærheden i din relation til et menneske med kommunikationshandicap? VIA inviterer til Social temadag med psykolog Ditte Rose Andersen om den specialpædagogiske metode Intensive Interaction som er en afgørende ny tilgang til kommunikationshandicap, autisme, udviklingshæmning, hjerneskader, demens osv.

Sted

Aarhus

Pris

1550 kr. + moms

Dato

03.12.2020

Tilmeldingsfrist

12.11.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • ​Kommunikation og samspil er grundlaget for menneskelig trivsel, glæde og kontakt. Kommunikation skaber forståelse for det enkelte menneske og hjælper med at skabe meningsfuld læring og udvikling. Samtidig forebygger en god kommunikation frustrationsudbrud og voldsom adfærd. Kommunikative vanskeligheder er udtalte ved mange handicap, bl.a. autisme, intellektuelle handicap (mental retardering, udviklingshæmning), multiple funktionsnedsættelser, hjerneskade, demens m.v.

  Intensive Interaction har til formål at udvikle kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikative handicaps. Det sker gennem glædesfyldte, simple aktiviteter med udgangspunkt i, hvad personen selv gør, forstår, er optaget af, eller viser interesse for. Samspil og kommunikation udvikles således på en måde, der giver mening og glæde for begge parter – og som giver lyst til og mod på at kommunikere. Principperne i tilgangen baserer sig på den viden om udvikling af kontakt, samspil og kommunikation, vi har fra spædbarnsforskning og udviklingspsykologi.

  På temadagen formidles tilgangens formål, baggrund og teknikker, bl.a. gennem omfattende brug af videoeksempler med forskellige målgrupper. Temadagen giver indblik i, hvordan det, der er lige for øjnene af os, kan danne afsæt for den vigtigste udvikling overhovedet.

 • 09.00-09.30
  Registrering og kaffe/te og brød

  09.30-12.00
  Undervisning v. Ditte Rose Andersen

  12.00-12.45
  Frokost

  12.45-14.00
  Undervisning v. Ditte Rose Andersen

  14.00-14.20
  Kaffepause

  14.20-15.45
  Undervisning v. Ditte Rose Andersen

  Intensive Interaction er bragt til Danmark gennem psykolog Ditte Rose Andersen. Ditte er samarbejdspartner med det engelske Intensive Interaction Institute. Ditte har inden for specialområdet arbejdet med bl.a. terapi, supervision, rådgivning, undersøgelser, personaletræning og kurser.

  Litteratur: Hewett, D., Firth, G., Barber, M. & Harrison, T. (2015) Håndbog i Intensive Interaction. Cdr-forlag, Aarhus (Oversætter Ditte Rose Andersen)

  Håndbogen kan købes til favorabel pris på temadagen.
  Institutioner, der ønsker at købe skal medbringe EAN-nummer

 • ​Alle der arbejder med eller omgås børn, unge og voksne med kommunikationshandicap dvs. børn og voksne indenfor autisme, handicap, demens, hjerneskadeområdet, socialpsykiatri og i folkeskolens specialklasser. 

  Du er fx pædagog, sosu-assistent, ergo/fys, socialrådgiver, sygeplejerske, skolelærer, diakon eller PAU.

 • Ditte Rose Andersen, psykolog. Ditte driver Intensive Interaction Danmark og har også privat praksis for mennesker med kommunikative handicap. Se mere på http://www.intensiveinteraction.dk/

Mere om oplægsholderne

Ditte Rosen Andersen

Ditte Rose Andersen

Dittes speciale som psykolog er autismespektrumtilstande, handicap og kommunikation. Hun har arbejdet på specialområdet i 15 år.

Læs mere om Ditte

Kontakt

emc480x4802019.jpg

Faglig kontakt