Konference

Netværksmøder om udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD

​13. november 2019: Har du lyst til at deltage i et netværk for lærere i fremmedsprog på EUD? Forløbet udbydes som et tillæg til projektet ”Udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD gennem netværk” som er finansieret af Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF.

Kolleger sidder i grupper og snakker - Netværksmøder om udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD

Sted

Aarhus

Pris

0 kr.

Dato

13.11.2019 - 11.05.2020

Tilmeldingsfrist

10.10.2019

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • ​Projektets formål er at gøre fremmedsprog attraktive for elever og underbygge deres sprogkompetencer på især engelsk og tysk. Dette kan være med til at kvalificere de unge og give dem lyst til at tage job og videreuddanne sig inden for områder, som kræver sproglige kompetencer.

  Projektets formål opnås gennem dannelse af at netværk omkring didaktisk udvikling, som kan kvalificere fremmedsprogsundervisning gennem fælles udvikling af undervisning i fremmedsprog.

  I løbet af projektperioden bliver der afholdt en række møder, hvor deltagerne samarbejder om at udvikle nye didaktiske tiltag inden for fremmedsprog. Mellem møderne arbejder man videre og afprøver materialet. Der vil ved hvert møde være flere oplæg, som kan inspirere det konkrete arbejde, som man i mindre grupper arbejder med, ligesom oplæggene generelt kan inspirere til didaktisk udvikling af fremmedsprogsundervisningen.

  For at sikre tid til arbejdet med didaktik på møderne er oplæggene fordelt på hele møderækken.

  Der afsluttes med en minikonference for lærere og ledere ved EUD og andre interesserede, hvor der både formidles resultater og gives mulighed for at drøfte et videre arbejde.

  Det er gratis at deltage deltage i netværksmøderne men der er bindende tilmelding. Hvis du er forhindret i at komme til netværksmødet og du ikke melder afbud, bliver du opkrævet et no-show fee på kr. 500,-.

 • ​13. november 2019, kl. 12.00-15.00, Møde i Aarhus
  Behov for udvikling af fremmedsprog i EUD. Inden mødet vil der være foretaget en kvantitativ undersøgelse af deltagernes behov, og deltagerne vil være med til at kvalificere resultaterne, som får betydning for arbejdet i resten af projektet. Hvilke indsatser vil vi gerne arbejde med?

  Inspirationsoplæg:

  • Muligheder i mitCFU v. lektor, gymnasiekonsulent Rikke Fjellerup

  7. januar 2020, kl. 10.00-14.00, Møde i Aarhus
  Etablering af mindre arbejdsgrupper med henblik på fælles udvikling og afprøvning af didaktiske tiltag

  Inspirationsoplæg:

  • Læremidler i CFU til sprogfag v. pædagogisk konsulent Anne Sophie West
  • Flersprogethedsperspektiver i litteraturlæsning v. lektor, ph.d. Juljana Gjata Hjorth Jacobsen
  • Udfordringer i fremmedsprog særlig med fokus på de forskellige niveauer v. fagkonsulent Sarah Hedegaard Sørensen

  12. marts 2020, kl. 10.00-14.00, Møde i Aarhus
  Udvikling i arbejdsgrupper med henblik på afprøvning af didaktiske tiltag

  Inspirationsoplæg:

  • Grammatikspil v. lektor Charlotte Sønderby
  • Digitale læremidler og det fagspecifikke ordforråd v. IT-pædagogisk konsulent Anette Degn
  • Undervisningsdifferentiering v. lektor, ph.d. Henriette Duch

  11. maj 2020, kl. 10.00-14.00: Minikonference i Aarhus
  Konferencen vil indeholde oplæg om:

  • Behov for udvikling af didaktik i fremmedsprogsundervisingen på baggrund af projektets resultater
  • Præsentation af cases v. deltagerne i projektet
  • Status på fremmedsprog i eud v. fagkonsulent Sarah Hedegaard Sørensen
  • Den nationale strategi inden for sprogfag v. Hanne Wacher Kjærgaard, Centerleder, Nationalt Center for Fremmedsprog

  På den baggrund vil der på konferencen være en drøftelse af, hvordan netværket kan fortsætte og viden spredes.

 • ​Forløbet er for dig, der underviser i fremmedsprog på en erhvervsuddannelse. Fremmedsproget kan være i engelsk, tysk eller et andet sprog.

 • 13. november 2019
  Rikke Fjellerup, lektor og gymnasiekonsulent.

  7. januar 2020
  Anne Sophie West, pædagogisk konsulent.
  Juljana Gjata Hjorth Jacobsen, lektor, ph.d.
  Sarah Hedegaard Sørensen, fagkonsulent.

  12. marts 2020
  Charlotte Sønderby, lektor.
  Anette Degn, IT-pædagogisk konsulent.
  Henriette Duch, lektor, ph.d.

  11. maj 2020
  Sarah Hedegaard Sørensen, fagkonsulent
  Hanne Wacher Kjærgaard, Centerleder, Nationalt Center for Fremmedsprog.

Kontakt

hedu480x4802019.jpg

Faglig kontakt