Kom til konference om sprogpædagogik 23. maj

 

Sprogpædagogik i hverdagen 2019

Tilføj som favorit
​23. maj 2019: Årets konference har fokus på forskellige områder af læreplanstemaet Kommunikation og Sprog, herunder forældresamarbejde, sprogvurdering og flersprogede børn.

Kom og hør om

​Med den styrkede pædagogiske læreplan og læreplanstemaet Kommunikation og Sprog er fokus øget på barnets (sproglige) udvikling gennem nære relationer, i børnefællesskaber og i et trygt miljø. Dermed får det pædagogiske læringsmiljø og dermed også det pædagogiske personale en afgørende rolle ift. at understøtte barnets kommunikative og sproglige samspil.

På konferencen får du inspiration til at arbejde praksisnært med læreplanstemaet – vel mødt!

Læs hele beskrivelsen

Program

09.00–09.25 
Indskrivning samt kaffe, the og brød

09.25–09.35  
Velkomst.

09.35-10.25 
Den sproglige side af hverdagen i vuggestuen v. lektor Irene Salling Kristensen, VIA University College

Oplægget tager udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt med titlen Sproglig praksis og sprogligt læringsmiljø i vuggestuen. Projektet undersøger, hvordan hverdagen i en vuggestue former sig – både i et børneperspektiv og i et voksenperspektiv. Baggrunden for projektet er det ny læreplanstema Kommunikation og sprog og den ny Dagtilbudslovs fokus på læringsmiljøer.

I oplægget skal vi ind i maskinrummet i projektet og se eksempler på data i form af video og fotos. Vi skal se på, hvordan forskellige former for pædagogisk praksis bl.a. sang kan understøtte børns kommunikative og sproglige deltagelse i hverdagen i vuggestuen. Herudfra skal vi diskutere mulige sprogpædagogiske udviklingspotentialer i jeres institutioner.

10.25-10.40
Spørgsmål til oplægget: Den sproglige side af hverdagen i vuggestuen

10.40-10.55 
Strække-ben-pause

10.55-11.45 
Flersprogethed - den oversete ressource v. adjunkt Line Thingholm, VIA University College

Det kan aldrig være en ulempe at have flere sprog, men alligevel ønsker vi ikke institutioner med mange flersprogede børn. I oplægget vil jeg rette vores opmærksomhed på den mangfoldighed, der er i gruppen af flersprogede børn. Hvem er de og hvordan kan vi se og bruge deres flersprogethed som ressource? Er der nogle børn, vi fokuserer for meget på? Og er der flersprogede børn, vi helt overser og som derfor ikke får mulighed for at trække på og udvikle deres flersproglige kompetencer? 

11.45-12.00
Spørgsmål til oplægget: Flersprogethed - den oversete ressource

12.00-13.00
Frokost

13.00-13.30
Power-oplæg: Krop og sprog og den styrkede læreplan v. Tanja Christensen, VIA University College

Barnet er afhængig af en velfungerende krop som klangbund for sproget, legen og den generelle udvikling. Derfor skal vi voksne lege og være kropslige sammen med børnene både i det formelle voksen–barn rum, men i særdeleshed i det uformelle barn–voksen rum, hvor nærvær og kontakt mellem den voksne og børnene er altafgørende. Oplægget vil belyse hvordan kroppen kan tænkes ind i læreplanstemaet Kommunikation og Sprog.

13.30-14.15
Sprogvurderinger i pædagogisk praksis v. lektor ph.d. Torkil Østerbye og adjunkt Anne Nguyen-Quy, VIA University College

Med udgangspunkt i en række praksisinterviews undersøges det i dette oplæg, hvordan sprogvurderingspraksis anno 2019 ser ud. Hvordan bruges forskellige materialer? Hvorvidt og hvordan inddrages forældrene? Hvorvidt og hvordan laves der sprogstimulering som opfølgning på et sprogvurderingsresultat?

14.15-14.30
Spørgsmål til oplægget: Sprogvurderinger i pædagogisk praksis

14.30-14.50
Kaffe/kage pause

14.50-15.45
Kommunikation, sprog og forældresamarbejdet v. Noomi Matthiesen, cand. Psyk., ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi, Aalborg Universitet

Et oplæg om forældresamarbejde i dagtilbud. Oplægget vil beskrive den øgede opmærksomhed på forældreinvolvering i små børns læring samt samarbejdets kerneudfordringer. Oplægget vil endvidere argumentere for vigtigheden af at se samarbejdet som et pædagogisk anliggende, og pege på de muligheder, dette perspektiv åbner op for. 

15.45-16.00
Spørgsmål til oplægget: Kommunikation, sprog og forældresamarbejdet samt farvel og på gensyn næste år.

Læs hele beskrivelsen

Aarhus23.05.2019

Tidspunkt

kl. 09.00 - 16.00

Sted

VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Pris

1300 kr. + moms

Tilmeldingsfrist

03.05.2019

Tilmeld
For dig der

Konferencen er for pædagoger og ledere i daginstitutioner samt dagplejere, medhælpere og andre interesserede.

Oplægsholdere

Irene Salling KristensenLine ThingholmTanja Christensen, Torkil Østerbye og Anne Nguyen-Quy, alle fra VIA University College og Noomi Matthiesen, Aalborg Universitet.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Kontakt

ska2018480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

ska2018480x480.jpg