Stærkere fællesskaber – tværprofessionel praksisudvikling

11. marts 2021: ​På konferencen sætter VIA sammen med Center for ADHD fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe udsatte børn og deres familier ved at sætte kompetencer i spil på tværs af sektoransvarlighed. Vi ønsker at sætte spot på, hvordan vi på tværs af faglige og organisatoriske grænser kan videreudvikle praksisfællesskaber, der arbejder videns- og datainformeret med helhedsorienterede indsatser. Vi skal gøre det, der virker – det er bedst for børn og familier samtidig med det er den bedste investering for samfundet.

Børn, der sidder sammen

Sted

Aarhus

Pris

1995-2495 kr. + moms

Dato

11.03.2021

Tilmeldingsfrist

25.02.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • ​I VIVEs rapport over kommunernes største oplevede udfordringer peges der især på ”Skolegang og fravær hos udsatte børn og unge/børn og unge med handicaps” samt ”Sammenhæng og koordinering på tværs af socialområdet og almensektor/psykiatri”

  Ligeledes peger Skolelederforeningen i deres anbefalinger til den nye Undervisningsminister på for skarpe grænser mellem almen- og specialområdet og store udfordringer med at skabe fleksible mellemformer og lokale løsninger.

  Pris
  Prisen er 1.995,- kr. + moms frem til 1. december 2020 (Early bird), herefter er prisen kr. 2.495,- kr. + moms.

 • ​Programmet er under udvikling men forventes fædigt senere på året. Dagen vil veksle mellem oplæg og workshops.

  Læs mere på CFA's hjemmeside.

 • Konferencen er for de beslutningstagere og konsulenter i kommuner, regioner, ministerier, uddannelsesinstitutioner, styrelser og lignende, som arbejder med udsatte børn, unge og familier og som vil være med til at præge fremtidens arbejde i det almene og socialfaglige område.

 • ​Følgende oplægsholdere har allerede givet tilsagn om at deltage:

  Camilla Lydiksen/ADHD foreningen – Hvad betyder den nuværende kommunale og regionale praksis for børn med ADHD og deres familier? National handleplan fra Socialstyrelsen 2017. Anbefalinger fra ADHD foreningen.

  Christina Mohr Jensen/ Tidlig indsats og ADHD Pt. er der store kapacitetsudfordringer både i Psykiatri og Kommuner – efterspørgslen er langt større end udbuddet af løsninger – hvordan kan en model for stepped care se ud på tværs af sektoransvarlighed?

  Caroline White, Manchester/Cost effectiveness of early interventions – sustainable programs – Engaging different stakeholders perspectives in evidenceprograms.

  Klaus Majgaard, Fra den første naive evidensbølges retorik, kompleksitet og dilemmaer i tværprofessionelt samarbejde i en kommunale virkelighed og bud på farbare fremadrettede pragmatiske veje.

Kontakt

stka2020480x480.jpg

Faglig kontakt