Børn, unge og rusmidler

Tilføj som favorit
Arbejder du med rusmiddelproblematikker hos børn og unge, og ønsker du at udbygge din videnhorisont på området? Kurset giver dig overblik over det forskningsmæssige felt og den juridiske ramme på området. Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

Når du har gennemført kurset, kan du yde rådgivning og iværksætte hjælpeforanstaltninger i sager vedrørende børn og unge med rusmiddelproblematikker til såvel barnet/den unge selv, men også til forældrene.

Du bliver i stand til at:

  • Skelne mellem forbrug, problematisk forbrug og misbrug
  • Udøve en helhedsorienteret indsats i arbejdet med rusmiddelproblematikker
  • Forstå det identitetsmæssige spændingsfelt mellem forældre og det sociale fællesskab
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​På videnkurset får du indblik i udvalgt forskning på området.

Du arbejder med:

  • Identitet, risiko- og beskyttelsesfaktorer samt resiliensbegrebet
  • Fokuspunkter, problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og især unge, der har et problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler
  • De flydende overgange mellem at have et forbrug/et problematisk forbrug/et misbrug
  • Børn og unges identitetsdannelse

Kursusleverandør er VIA University College.

Se alle kurser på boernekataloget.dk og læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs hele beskrivelsen
Hvem kan deltage

​Kurset er henvendt kommunale og andre relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker blandt børn og unge. Det forventes, at deltagerne har et vis kendskab til området, herunder kendskab til Servicelovens § 101 og den tilstødende lovgivning, som ikke gennemgås på dette kursus.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen består af en dynamisk vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, refleksioner samt praktiske øvelser.

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Videnkurser
Tilføj som favorit

Læs mere om Børn, unge og rusmidler

Kontakt

kikl480x480.jpg

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

kikl480x480.jpg
chvl480x480.jpg

Charlotte Vange Løvstad

Faglig kontaktperson

+45 87 55 37 27

chvl@via.dk

Charlotte Vange Løvstad

Faglig kontaktperson

+45 87 55 37 27

chvl@via.dk

chvl480x480.jpg