Børnesamtalen

Tilføj som favorit
​På kurset om børnesamtalen højnes deltagernes kompetencer i arbejdet med inddragelse af børn og unge i alle dele af egen sag. Mange myndighedssagsbehandlere og tilsynsførende har allerede en grundlæggende viden og ikke mindst erfaring med at tale med børn og unge. Feltet rummer imidlertid så mange dilemmaer og faglige udfordringer, at der til stadighed er behov for at højne kompetencerne yderligere. Kurset som er en del af børnekataloget bidrager til dette.

Dit udbytte

​Deltagelse på kurset:

  • styrker arbejdet med inddragelse af børn og unge i egen sag på måder, der tilgodeser udviklingsstøtte af barnet og samtidig sikrer overholdelse af juridiske retningslinjer.
  • øger de professionelles faglige sikkerhed og repertoire i et felt med mange dilemmaer.

Rekvirering af praksiskurser skal ske i overensstemmelse med en ledelsesmæssig beslutning i den kommunale forvaltning.

Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

Der er tale om et kursus, der i høj grad tilpasses lokale forhold. Det betyder, at den endelige detailplanlægning foregår i samarbejde med repræsentanter fra den eller de kommuner, der rekvirerer kurset. Processen startes med et forventningsafstemnings- og planlægningsmøde mellem kursusleverandør og repræsentanter fra kommunen, hvorefter kurset detailplanlægges. Der søges inddraget lokale kræfter i undervisningen. Efter kurset afholdes opfølgning, som skal understøtte den fortsatte implementering af det tillærte. Der tilbydes sparring af implementeringsstrategier ved såvel formøde som ved opfølgning.

Der tages hensyn til deltagernes forudsætninger og særlige foci. Der arbejdes løbende med transfer, dvs. overførsel af læring til praksis med tilpasning af det lærte til den konkrete kontekst. Her tages der afsæt i den opfattelse, at der ikke findes én metode til anvendelse i inddragelse, men en bred vifte af metoder der kan tages i anvendelse, tilpasset samtalens formål, barnet og den unges motivation, evt. særlige vanskeligheder og aktuelle situation.

Kurset afvikles over 5 dage: 3 sammenhængende dage, efterfulgt af ca. 1 måneds mellemfase og 2 sammenhængende dage. I mellemperioden udarbejdes en opgave efter nærmere aftale.

Kurset indledes med præsentation af teoretisk viden om børn og unges udvikling, om forståelse af børns adfærd som kommunikation. Derefter fordybelse i teori og praksis vedr. kommunikation med udsatte børn og unge, herunder børn med funktionsnedsættelse. Der sættes fokus på betydningen af samtalens formål i valg af metoder, og der trænes i forskellige metoder. Gennemgående arbejdes med samtaler, der virker udviklingsstøttende for udsatte børn og unge. Jura på området gennemgås på måder, hvor deltagernes tvivl og spørgsmål inddrages.

Kurset er opbygget som en række moduler, hvoraf nogle anses for obligatoriske med mulighed for lokalt aftryk og andre kan vælges ”til og fra” under hensyntagen til de aktuelle lokale behov.

Kursusleverandør er Københavns Professionshøjskole.

Læs hele beskrivelsen
Hvem kan deltage

​OBS: Kurset er lukket for rekvirering. Kontakt os hvis du har spørgsmål.

Kurset retter sig mod myndighedssagsbehandlere og medarbejdere, der fører tilsyn med anbragte børn og unge.

Deltagerantal
Min. 20
Max. 40

Sådan foregår undervisningen

​Der undervises i nyeste viden på området og denne viden omsættes til brug for den konkrete praksis. Deltagernes egen erfaringer inddrages under hele forløbet, hvor der arbejdes på, at inddragelsen af børn og unge sætter spor i sagsarbejdet.

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Praksiskurser
Tilføj som favorit

Kontakt

kikl480x480.jpg

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

kikl480x480.jpg
Avatar-profilbillede-Q.jpg

Katrin Leicht Schnohr

Faglig kontaktperson

+45 72 48 79 79

kals@phmetropol.dk

Katrin Leicht Schnohr

Faglig kontaktperson

+45 72 48 79 79

kals@phmetropol.dk

Avatar-profilbillede-Q.jpg