Den gode børnefaglige undersøgelse og handleplan

Tilføj som favorit
Kurset giver ledere og sagsbehandlere en genopfriskning af de juridiske rammer for processen med den børnefaglige undersøgelse og handleplan koblet med socialfaglige metoder og redskaber. Kurset har desuden fokus på dokumentation af processen, så den lever op til lovgivningen. Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

​Når du har gennemført kurset, kan du udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner med særligt fokus på analyse og vurdering samt udarbejdelse af mål i handleplanen.

Du bliver i stand til at:

  • Analysere en større mængde data
  • Omsætte data til en konkret socialfaglig vurdering i konklusionen i den børnefaglige undersøgelse
  • Opstille en række mål i handleplanen i dialog med borgeren
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

Kurset består af fem kursusdage opdelt i tre moduler.
Du arbejder med:

  • Den børnefaglige undersøgelse
  • Lovgivningens krav og principper for undersøgelsesarbejdet set i sammenhæng med socialfaglig praksis
  • Afgrænsning af undersøgelsens fokusområder
  • Inddragelse af børn, familie og netværk
  • Indsamling af oplysninger og strukturering og formulering af disse i de seks temaer
  • Analyse af de indsamlede oplysninger og udarbejdelse af den faglige vurdering
  • Udarbejdelse af handleplaner

Implementeringsydelser
Forud for kurset afholdes et møde med den rekvirerende kommune med henblik på justering af kursusindhold efter kommunens ønsker og behov, graden af ledernes involvering samt den konkrete kursustilrettelæggelse og implementering.

Kommunen vil forud for kursusstart blive bedt om at udfylde et skema om organisationen mål med kurset og alle deltagere udarbejder individuelle læringsmål.

Efter kursets afslutning afholdes efter en nærmere aftalt periode et afsluttende møde med kommunen med fokus på den fortsatte implementering.

Kursusleverandør er VIA University College.
Se alle kurser på boernekataloget.dk og læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs hele beskrivelsen

Øvrige01.01.2018 - 31.12.2018

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

Aftales med rekvirenten

Aktivitetsnummer

893115090

Pris

Kurset er gratis og kan rekvireres løbende

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Rekvirer kursus
Hvem kan deltage

​Kurset er henvendt til kommunale ledere og sagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Deltagerantal

Min. 20
Max. 40

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen varierer mellem dialogbaserede oplæg, arbejde i grupper og efterfølgende opsamling. Der skal påregnes tid til, at kursisterne kan arbejde med kursets indhold mellem modulerne.

Der vil blive arbejdet med egne sager og udleverede cases.

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Praksiskurser
Tilføj som favorit

Kontakt

kikl480x480.jpg

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

kikl480x480.jpg
chem480x480.jpg

Christine Hemme

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 70

chem@via.dk

Christine Hemme

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 70

chem@via.dk

chem480x480.jpg