Evalueringskultur i dagtilbud - fagspecifikt kursus

På dette kursus udforsker du begrebet evalueringskultur. Hvornår er noget evaluering, hvornår er det en kultur, og hvilke skridt er der brug for at tage for at udvikle en evalueringskultur lokalt?

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • Efter endt kursus kan deltagerne:

  • Bidrage til udvikling af en evalueringskultur præget af meningsfuld pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring
  • Arbejde med omsætning af brede mål for det pædagogiske læringsmiljø til pædagogisk praksis og evaluere og reflektere over betydningen af det pædagogiske arbejde med afsæt i de brede mål
  • Arbejde med forskellige typer af evaluering og vurdere deres anvendelighed i den pædagogiske praksis
 • ​Evalueringskulturen har til formål at undersøge sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det sker med afsæt i brede mål for læringsmiljøerne, som skal tilpasses den lokale sammenhæng, børnegrupper etc.

  På forløbet arbejdes der med at omsætte de brede mål til den lokale pædagogiske praksis. Der arbejdes ligeledes med at undersøge, hvilke typer evaluering og pædagogisk dokumentation, der kan være hjælpsom i undersøgelsen og udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer.

  På forløbet undersøges og afprøves således forskellige typer af evaluering og pædagogisk dokumentation og deres anvendelighed.

  Har denne type evaluering en udsigelseskraft i forhold til det, vi har brug for viden om? 

  Kan denne type pædagogisk dokumentation indfange det, der er væsentligt og vigtigt i forhold til det, vi vil undersøge?

  Der arbejdes ligeledes med begrebet refleksion, som en væsentlig komponent i evalueringskulturen, men som ikke alene udgør en evalueringskultur.

 • ​Pædagog, pædagogisk leder, instutionsleder, dagtilbudsleder, dagplejepædagog mv.     

  Når du tager et fagspecifikt kursus fra en anderkendt udbyder, kan du sandsynligvis få tilskud på op til 25.000 kr. pr år fra den kommunale kompetencefond. Kontakt BUPL for yderligere info eller læs mere her: Den kommunale kompetencefond

 • ​Kurset er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb, der veksler mellem undervisning på hold og arbejde med aktioner (formidling, undersøgelser, afprøvninger) i den lokale pædagogiske praksis. 

  Undervisningen på hold veksler mellem oplæg, videndeling på holdet, undersøgelser og formulering af afprøvninger.

  Der er i alt 30 undervisningstimer fordelt på 5 undervisningsgange.

Kontakt

ijs480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

kare480x4802019.jpg

Faglig kontakt