Faglig udredning og opfølgning

​Få viden og kompetencer, der understøtter myndighedsarbejdet i alle faser af et sagsforløb, så der sikres høj kvalitet i sagsbehandlingen ud fra både et juridisk og socialfagligt perspektiv.

Sted

Online

Pris

0.00 kr.

Dato

01.07.2021 - 31.12.2022

Ansøgningsfrist

30.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Praksiskursus

Om kurset

 • ​Du får styrket dine kompetencer til at sikre sammenhæng i sagsforløb, hvor det juridiske perspektiv understøtter en socialfaglig praksis af høj kvalitet.

  Kurset giver dig:

  • Viden om lovgivningens krav til inddragelse og hvordan man mest hensigtsmæssigt inddrager barnet/den unge og forældrene i de forskellige faser af sagsforløbet.
  • Øgede kompetencer til afdække barnets/den unges trivsel i samspil med almenområdet og udførerleddet
  • Skarphed i forhold til faserne i undersøgelsesarbejdet; beskrivelse, analyse og vurdering
  • Indsigt i, hvad der kendetegner en tilstrækkelig faglig udredning
  • Kompetencer til at udarbejde klare mål i handleplanen
  • Kompetencer til at sikre en tydelig sammenhæng mellem faserne i et sagsforløb
 • ​På kurset arbejdes der med forsknings- og praksisbaseret viden, der kan styrke dit arbejde med faglig udredning og opfølgning i myndighedsarbejdet med udsatte børn og unge, så du systematisk kan udføre de socialfaglige opgaver, der er gennem et sagsforløb.

  Kurset er et 5 dages modulopbygget forløb der, efter kommunens ønsker og behov, sammensættes af obligatoriske moduler og eventuelt valgfri moduler.

  Obligatoriske moduler

  • Ledelsesdag
  • Underretninger
  • Børnefaglig undersøgelse
  • Udarbejdelse af handleplaner
  • Opfølgning
  • Opfølgning og implementering af praksiskurset

  Valgfri moduler

  • Samtaler med børn og unge
  • Valgfrit modul: Samtaler med børn og unge med komplekse kommunikationsbehov
  • Systematisk sagsoplysning- psykologiske undersøgelser i §50 undersøgelsen
 • ​Kurset er for jer, der er ledere eller myndighedssagsbehandler på udsatte børn- og ungeområdet eller på anden vis har en nøglefunktion i forhold sagsbehandlingen.

  De valgfri moduler kan også være relevante for andre fagprofessionelle, der arbejder med at afdække trivsel eller indsatser for udsatte børn og unge.

 • ​Kurset veksler mellem teori og praksis ud fra både et juridisk og et socialfagligt perspektiv.

  Der arbejdes dialogbaseret gennem øvelser og cases, der afspejler de typiske udfordringer i arbejdet.

  Hvordan de forskellige moduler sammensættes aftales ved et formøde ud fra jeres konkrete problemstillinger, ønsker og valgte fokusområde.

  Kursusleverandør
  Seminarer.dk

Kontakt

kikl480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Marianne-Krøl-Wollbrecht480x4802019.jpg

Faglig kontakt